Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

 33 KAQ WILLAKÏ

Rutwan Noemï

Rutwan Noemï

Unë witsanmi Israel nacionchö mallaqë tiempu karqan. Tsëmi Noemï jutiyoq warmi, qowan (runan) y ishkë wamrankuna Moab nacionman ëwakuyarqan. Tsëchömi Rut y Orpä jutiyoq shipashkunawan wamrankuna casakuyarqan. Tiempu pasariptinmi Noemïpa qowan wanukïkurqan. Y tsëpitaqa allaw ishkan wamrankunapis wanukïkuyarqanmi.

Tsëpitanam Noemïqa musyarirqan Israel nacionchö mallaqë pasarishqana kanqanta, tsëmi markanta kutikurqan. Y lumtsïninkunapis pëwanmi ëwakuyarqan, peru ëwëkäyaptinmi Noemïqa ishkanta kënö nirqan: “Qamkunaqa alli warmi y alli lumtsïmi kayarqunki. Allichi yapë casakïkuyankiman. Moabchö wayikikunata kutikuyë”. Tsënam Rutwan Orpäqa kënö niyarqan: “Alläpam qamta kuyayaq, manachi japallëkitaqa jaqiriyaqmantsu”. Peru Noemïqa yapëmi “kutikuyë” nirqan. Tsënam Orpä jutiyoq kaqqa kutikurqan, peru Rutqa quedakurqanmi. Noemïqa kënömi Rut-ta nirqan: “Orpäqa markanman y diosninkunamanmi kutikushqa. Qampis pëwan kutikï”. Peru Rutqa, “manam jaqirishqëkitsu. Markëkim markä kanqa, y Diosnikim Diosnï kanqa” nirqanmi. Pensari, tsënö neqta wiyar, ¿imanöraq Noemï sientikurqan?

Rutwan Noemïqa cebädata cosechayänan witsanmi Israelman chäriyarqan. Juk kutim Rut ëwarqan Rahabpa wamran Boazpa chakranman pallapakoq. Rutpaqqa Moabpita kanqanta y suegran Noemïta alläpa kuyarnin pëwan quedakushqa kanqantam Boazqa wiyashqa karqan. Tsëmi peonninkunata nirqan segayanqan espïgakunata wakin wakinta Rutpaq jaqiyänampaq.

 Tsë ampim Noemïqa Rut-ta kënö tapurqan: “¿Mëchötaq kanan junaq pallapakurqunki?”. Tsënam, “Boazpa chakranchömi” nirqan. Y Noemïqa kënömi nirqan: “Boazqa wanukushqa qowäpa kastanmi. Tsë chakrallachö wakin shipashkunawan pallapakur sïgui. Tsëchöqa allim kakunki”.

Rutqa cosëcha ushanqanyaqmi Boazpa chakranchö pallapakurqan. Y Boazqa rikarqan alli y comedïda warmi kanqantam. Tsë witsankunaqa, juk nuna, wamran manaraq kapuptin wanukuptinqa, juk kastanmi tsë wanukushqapa warmiwan casakïta puëdeq. Tsëmi Boazqa Rutwan casakurqan. Y wamrankuna yuririptinmi Obed nishpa jutin churayäpurqan. Tiempuwanqa Obedpa tsurimpitam rey David yurirqan. Noemïpa yanasankunaqa alläpam kushikuyarqan. Kënömi niyarqan: “Puntataqa alläpa kuyashoqniki Rut-tam Jehoväqa qoshurqunki. Y kananqa willkëkim qoykäshunki. Tsë llapampita Jehoväta alabashun”.

“Kanmi juk wawqipitapis mas yachanëpaq amïgu” (Proverbius 18:24).