Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

 37 KAQ WILLAKÏ

Jehovämi Samuelta parlaparqan

Jehovämi Samuelta parlaparqan

Mandakoq kaq sacerdöti Elïpaqa ishkëmi wamrankuna kapurqan: jukpam Hofnï jutin karqan, y juknimpanam, Finehas. Pëkunapis sacerdötim kayaq, tsëmi Diospa carpa wayinchö trabajayaq. Peru manam Jehoväpa leyninkunata wiyakuyaqtsu. Jinamampis israelïtakunatam mana alli tratayaq. Jehoväpaq ofrendakunata apayaptinmi pëkunaqa allin allin kaq ëtsakunata quedatsikuyaq. Elïqa wamrankuna tsënö kayanqanta musyëkarmi imatapis rurarqantsu. ¿Y Jehoväqa rikaräkurqantsuraq?

Samuelqa Hofnïpawan Finehaspa menorninkunam karqan, peru pëqa manam mana allikunata rurarqantsu. Tsëmi Jehoväqa alläpa kuyaq. Juk kutim punukashqa këkar pipis qayanqantanö wiyarqan. Tsëmi sharkurir ëqillapa Elï kaqta ëwarqan, nïkurmi “këchömi këkä” nirqan. Tsënam Elïqa kënö nirqan: “Manam qayarqoqtsu. Ëwar yapë punukï”. Punukoq kutirirqa yapëmi pipis qayanqantanö wiyarqan. Y juk kuti mas wiyanqanchömi Elïqa cuentata qokurirqan Samuelta Jehovä parlapëta munanqanta. Tsëmi, “yapë wiyarqa, ‘¿imallataraq Jehovä? Sirwishoqnikiqa wiyëkäshunkim’ ninki” nirqan.

Samuelqa punukoq kutirirmi yapë “Samuel, Samuel” neqta wiyarqan. Tsëmi, “¿imallataraq Jehovä? Sirwishoqnikiqa wiyëkäshunkim” nirqan.  Tsënam Jehoväqa kënö nirqan: “Elïta willë pëtawan familianta castiganäpaq kaqta. Porqui carpa wayïchö wamrankuna mana allikunata rurëkäyaptimpis pëqa manam imatapis nintsu”. Waränin junaqqa imëpis ruranqannöllam Samuelqa carpa wayiman yëkuyänan punkukunata kicharqan. Y mantsarqanmi Jehovä ninqanta Elïta willëta. Peru Elïqa qayarirmi kënö tapurqan: “Hïju, ¿imatataq Jehovä nishurqunki?”. Tsënam Samuelqa llapanta willarirqan.

Winariptimpis Samueltaqa amïguntanömi Jehoväqa rikar sïguirqan. Y llapan israelïtakunam musyariyarqan Diospa willakoqnin y juez kanampaq Samuelta Jehovä akranqanta.

“Kanan jövin kënikichö Alläpa Puëdeq Kamashoqnikita yarpë” (Eclesiastes 12:1).