Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

 32 KAQ WILLAKÏ

Juk dirigenti y ishkë valienti warmikuna

Juk dirigenti y ishkë valienti warmikuna

Josuëqa mëtsika watapam Jehoväpa markanta dirigirqan, y 110 watayoq këkarmi wanukurqan. Pë kawanqan witsanqa Jehovätam israelïtakunaqa adorayaq. Peru wanuriptinqa, Canaanchö täraq nunakunanömi imäginkunata adorar qallëkuyarqan. Tsënö mana wiyakoq kayaptinmi Jehoväqa Canaanpa reynin Jabin sufritsinanta permitirqan. Tsënam israelïtakunaqa yanapëkunampaq Jehoväta rogakuyarqan. Tsëmi Jehoväqa dirigentinkuna kanampaq Baracta akrarqan, tsënöpa pëpa yanapakïninwan Jehoväta yapë adorayänampaq.

Diospa willakoqnin Dëboram Baracta qayaratsir Jehovä ninqanta kënö willarqan: “Jabinpa tröpankunawan pelyanëkipaq 10.000 nunakunata pusharkur Cison mayuman ëwë. Tsëchömi tsë tröpakunata mandaq Sïsarata vencinki”. Tsënam Baracqa kënö nirqan: “Noqaqa ishkantsik ëwashqaran ëwashaq”. Dëboranam kënö nirqan: “Yanaqashqëkim, peru Sïsarataqa manam qamtsu wanutsinki. Porqui juk warmi wanutsinampaq kaqtam Jehoväqa nishqa”.

Dëborawan Baracqa tröpakunata pusharkurmi Tabor jirkaman witsäyarqan. Tsëta musyarirmi Sïsaraqa guërrapaq carrëtankunata  y tröpankunata tsë urë pukruman pusharqan. Dëboraqa kënömi nirqan Baracta: “Kananmi vencinëkipaq Jehovä yanapashunki”. Tsënam Baracqa 10.000 soldädunkunata pusharkur Sïsarapa mantsëpaq tröpankunawan pelyaq urarqan.

Tsënam Cison mayuta Jehovä atskayäratsiptin më tsëpa yaku ëwar entëruta leqitäratsirqan, y Sïsarapa carrëtankunaqa yakakarmi ushayarqan. Sïsaraqa carrëtampita yarpurirmi escapar ëwakurqan. Tsënam Baracwan soldädunkunaqa Sïsarapa tröpankunata chipyëpa venciyarqan, peru Sïsaraqa Jael nishqan warmipa carpa wayinmanmi chärirqan. Jaelqa lichin qararirmi juk jakuwan tsaparkurqan. Y Sïsaraqa alläpa utishqa karmi punukärirqan. Tsënam Jaelqa mana mäkatsishllapa witïkur sentïdumpa juk estäcata pasaratsirqan, y tsënömi wanuratsirqan.

Tsëpitanam Baracqa Sïsarata ashir Jaelpa carpa wayinman chärirqan. Tsënam Jaelqa kënö nirqan: “Yëkaramï, tsë ashikanqëki nunatam rikätsishqëki”. Y yëkurirqa wanushqa jitarëkaqtam Sïsarata rikärirqan. Y Baracwan Dëboraqa chikeqninkunata venciyänampaq yanapanqampitam cantarnin Jehoväta alabayarqan. Tsëpitaqa 40 watapam israelïtakunaqa yamë kawakuyarqan.

“Alli willakïkunata willakoq warmikunaqa juk jatun tröpam kayan” (Salmus 68:11).