Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

 24 KAQ WILLAKÏ

Änikuyanqanta cumpliyantsu

Änikuyanqanta cumpliyantsu

Jehovämi Moisesta kënö nirqan: “Këkanqä jirkaman witsämï. Leynïkunatam läja rumikunaman qellqëkur qoshqëki”. Tsënam Moisesqa witsarqan, y 40 junaq y 40 paqasmi tsëchö karqan. Tsëchö këkaptinmi Jehoväqa Chunka Mandakïkunata juk läja rumiman qellqarqan, y nïkurmi pëta qorqan.

Peru israelïtakunaqa Moises manana kutinampaq kaqtam pensayarqan. Tsëmi Aaronta kënö niyarqan: “¡Pipis pushayämänantam munayä. Juk diosnïkuna ruramï!”. Aaronnam kënö nirqan: “Örupita cösasnikikunata apayämï”. Y apariyaptinmi tsullïkatsirnin juk wishita (becërruta) rurarirqan. Tsënam israelïtakunaqa kënö niyarqan: “¡Kë wishim Egiptupita jorqamaqnintsik diosnintsik!”. Nïkurmi fiestata rurayarqan y tsë wishita adorar qallëkuyarqan. ¿Mana alliku tsëqa karqan? Awmi, porqui israelïtakunaqa Jehovällata adorayänampaqmi änikushqa kayarqan. Y änikuyanqantam cumplikäyarqantsu.

 Jehoväqa llapan pasakunqantam rikëkarqan, tsëmi Moisesta kënö nirqan: “Israelïtakunaman urë, porqui mana wiyakoqmi tikrakuriyashqa. Mana rasumpa diostam adorëkäyan”. Tsënam Moisesqa ishkan läja rumikunata iñukurkur jinan höra urarqan.

Israelïtakunaman chëkarnam Moisesqa cantar këkäyaqta wiyarirqan. Y chärirmi, tushur y örupita wishita adorar kakïkäyaqta rikëkurqan. Y alläpa piñakurmi Moisesqa tsë ishkan läja rumikunata ushakaqpaq tsampïkurqan. Jina örupita wishitapis jinan höram ushakäratsirqan, nïkurmi Aaronta kënö tapurqan: “¿Imachötaq yarpëniki karqan tsëta rurëkunëkipaq?”. Aaronnam kënö nirqan: “Ama piñakullëtsu, qamqa musyankim imanö kayanqanta. Juk diostam munayarqan, tsëmi öruta tsulluratsir wishinkuna rurëkurqä”. Peru Aaron ruranqanqa mana allim karqan. Tsënam Moisesqa tsë jirkaman yapë witsarqan, y israelïtakunata perdonëkunampaqmi Jehoväta mañakurqan.

Wiyakoq këta munaq kaqkunatam Jehoväqa perdonarqan. ¿Alläpam precisarqan Jehoväta y Moisestapis cäsukuyänan aw?

“Diosta imatapis änirqa imëpis cumpli, porqui upa këta rurar änikuyanqanta mana cumpleqkunaqa manam pëta kushitsiyantsu. Änikunqëkitaqa cumpli” (Eclesiastes 5:4).