Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

 18 KAQ WILLAKÏ

Rawrëkaq kasha

Rawrëkaq kasha

Moisesqa 40 wata rurinmi Madianchö tärarqan. Tsëchömi casakurqan y wamrayoq tikrarqan. Juk kutim Sinaï jirkachö mitsikïkar juk espantakïpaqta rikëkurqan. Juk kashatam rikëkurqan rawrëkarpis mana kayakaqta. Y maslla rikänampaq witikarmi nina rurimpita kënö neqta wiyarqan: “¡Moises! Ama masqa witimïnatsu. Llanqikita qotukï, porqui kë sitiuqa sagrädu sitium”. Tsënöqa Jehovämi juk angelpa shimimpa parlaparqan.

Tsënam Moisesqa mantsakarnin qaqllanta tsapakurkurqan. Y kënö neqtam wiyarqan: “Israelïtakuna alläpa sufriyanqantam rikarqö. Egiptu nunakunapa makimpitam librashaq y juk alli sitiumanmi pushashaq. Y markäta Egiptupita qam jorqamunëkitam munä”. Pensari, ¿imanöraq Moises sientikurqan?

Moisesqa kënömi tapurqan: “¿Ima nishaqtaq pï kachamanqanta tapuyämaptinqa?”. Diosnam kënö nirqan: “‘Abrahanpa, Isaacpa y Jacobpa Diosnin Jehovämi kachamashqa’ ninkim”. Moisesnam nirqan: “¿Y israelïtakuna mana cäsuyämaptinqa?”. Tsënam Jehoväqa yanapanampaq kaqta rikätsir juk milagruta rurarqan. Tukrunta patsaman jitarinampaqmi nirqan, y jitariptinmi, ¡culebraman tikrarirqan! Tsëpitanam, chupampita Moises tsarirkuptin, tukruman yapë tikrarirqan. Tsënam Jehoväqa kënö nirqan: “Kë milagruta rurarmi noqa kachanqaqta rikätsikunki”.

Peru Moisesqa kënömi nirqan: “Noqaqa manam yachätsu nunakunapa nöpanchö parlëta”. Tsënam Jehoväqa kënö nirqan: “Noqam imata parlanëkipaq kaqta nishqëki. Jinamampis wawqiki Aarontam yanapashunëkipaq nishaq”. Tsënam, Jehovä yanapanampaq kaqta cläru rikärir Moisesqa warminta y wamrankunata pusharkur Egiptuman kutirqan.

“Ama yarpachakuyankitsu imata o imanö parlayänëkipaq kaqman, porqui tsë höram musyariyanki imata parlayänëkipaq kaqta” (Mateu 10:19).