Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

 14 KAQ WILLAKÏ

Diosta wiyakoq esclävu

Diosta wiyakoq esclävu

Josëqa Jacobpa juk menor kaq tsurinmi karqan. Wawqinkunam cuentata qokuriyarqan papäninkunaqa pëta mas kuyanqanta. Pensari, ¿imanöraq sientikuyarqan? Alläpam chikipäyarqan. Juk kutim, suëñunqanta wawqinkunata cuentarqan. Tsënam, tsë suëñunqanqa imë karpis pëpa puntanman qonqurikuyänampaq kaqta rikätsikunqanta pensayarqan. Tsëmi masraq chikiyarqan.

Juk kutiqa Siquem markapa amänunchömi Josëpa wawqinkuna üshata mitsikäyarqan. Tsëmi Jacobqa Josëta kacharqan wawqinkunata rikaq ëwanampaq. Y shamïkaqta rikëkurmi wawqinkunaqa kënö parlayarqan: “Taqëta suëñukoq shamïkan. ¡Juklla wanuratsishun!”. Nïkurmi llapankuna tsarirkur juk uchkuman jitarkuyarqan. Peru Judä jutishqa kaqqa kënömi nirqan: “Ama wanutsiyëtsu. Mejorqa esclävu kanampaq rantikïkushun”. Y tsënömi rurayarqan. Egiptuman ëwaq nänipa pasëkaq Madianpita negociantikunatam 20 pläta metal qellëchö rantikïkuyarqan.

Nïkurqa juk chiwapa yawarninwanmi Josëpa röpanta pichukacharkuyarqan, y papäninkunaman chärirmi kënö niyarqan: “¿Manaku këqa wamrëkipa röpan?”. Jacobqa pensarqan juk chukaru animal Josëta mikurishqa kanqantam, tsëmi alläpa llakikur waqarqan. Y manam pipis shoqëta puëdirqantsu.

Josëta Egiptuman chäratsiyaptinqa, Potifar jutiyoq mandakoq guardiam esclävumpaq rantirirqan. Peru Jehoväqa manam Josëta jaqirirqantsu. Josëqa alli trabajador kanqanta y confiakïpaq kanqantam Potifarqa rikarqan. Tsëmi imëkanta rikänampaq cargun qorqan.

Shumaqllan y sinchi kaptinmi Potifarpa warminqa Josëta kuyakurkurqan, tsëmi kutin kutin “punukïkushun” neq. ¿Y imatataq  Josëqa ruraq? Manam munaqtsu, antis kënömi neq: “Manam, porqui tsëqa manam allitsu. Patronnïqa confiakamanmi, y qamqa pëpa warminmi kanki. Qamwan punukïkurqa Diospa contranchi jutsallakïküman”.

Juk kutim Potifarpa warminqa Josëwan mälas punukïkïta munarqan. Tsëmi röpampita tsarikurkurqan, peru Josëqa qeshpirmi ëwakurqan. Potifar wayiman chäriptinqa, warminqa mana kaqpitam Josëta tumparqan, y mälas abusashqa kanqantam nirqan. Tsënam Potifarqa alläpa piñakurnin carcelman llawiratsirqan. Peru Jehoväqa manam Josëta qonqarirqantsu.

“Qollmi shonqïkikunawan Diospa puëdeq makinman churakäyë, tsënöpa dispunishqan tiempuchö precisaqpaq churayäshunëkipaq” (1 Pëdru 5:6).