Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

4 kaq willakïkunachö imakunapaq parlanqan

4 kaq willakïkunachö imakunapaq parlanqan

Kë willakïkunachöqa yachakushun Josë, Job, Moises y israelïtakuna imëkapa pasayanqampitam. Pëkunaqa Diablupa culpanmi sufriyarqan. Awmi, carcelashqam kayarqan, esclävum kayarqan, mana jutsankunachömi sufriyarqan y hasta kuyashqa kastankunatam illaqpita wanupukuyarqan. Peru Jehoväqa tukïnöpam pëkunata cuidarqan. Wamrëkikuna kaptinqa, yachatsi pëkunaqa alläpa sufrikarpis Jehoväman confiakïta mana jaqiyanqanta.

Jehoväqa chunka castïgukunawanmi rikätsikurqan Egiptuchö llapan dioskunapita mas puëdeq kanqanta. Shumaq yachatsi Jehoväqa unë sirweqninkunata cuidanqannölla kanan witsampis ruranampaq kaqta.

EN ESTA SECCIÓN

14 KAQ WILLAKÏ

Diosta wiyakoq esclävu

¿Imanirtaq Josëqa alli kaqta rurëkarpis alläpa sufrirqan?

15 KAQ WILLAKÏ

Jehoväqa manam Josëta qonqarqantsu

Familiampita karuchö këkaptimpis, Jehoväqa manam Josëta qonqarirqantsu.

16 KAQ WILLAKÏ

¿Pitaq Jobqa karqan?

Alläpa mana allikunapa pasëkarpis Jobqa Jehovätam cäsukurqan.

17 KAQ WILLAKÏ

Moisesqa Jehoväta sirwitam akrarqan

Mamänin alli pensëkur pakëkuptinmi Moisesqa wanutsiyänampita salvakurqan.

18 KAQ WILLAKÏ

Rawrëkaq kasha

¿Imanirtaq rawrëkaq kasha mana kayakantsu?

19 KAQ WILLAKÏ

Punta kaq kima castïgukuna

Faraonqa alläpa orgullösu karnin mana cäsukurmi marka mayinkunata imëka desgraciakunaman chätsirqan.

20 KAQ WILLAKÏ

Wakin kaq joqta castïgukuna

¿Imachötaq punta kaq kima castïgukunapitaqa jukläya kayarqan?

21 KAQ WILLAKÏ

Chunka kaq castïgu

Chunka kaq castïguchöqa alläpa jatun desgraciam pasakurqan. Tsëmi faraonpaqa orgullösu kënimpis chipyëpa ushakärirqan.

22 KAQ WILLAKÏ

Puka lamarchömi milagruta rurarqan

Faraonqa manam Chunka Castïgukunachö wanurqantsu, peru ¿salvakurqanku Dios milagruta rurar poderninta rikätsikuptin?