Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 3 KAQ WILLAKÏ

Adanwan Ëvaqa manam wiyakuyarqantsu

Adanwan Ëvaqa manam wiyakuyarqantsu

Juk kutim Ëva japallan këkarqan, y juk culebram kënö tapurirqan: “¿Rasunku Diosqa munantsu ni mëqan plantapa frütanta mikuyänëkita?”. Tsënam Ëvaqa kënö nirqan: “Juk plantallapitam mikïtaqa puëdiyätsu, porqui tsëpita mikurqa wanuyäshaqmi. Peru wakimpitaqa mikïta puëdiyämi”. Tsënam tsë culebraqa kënö nirqan: “Manam wanuyankitsu. Antis mikurqa Diosnömi tikrayanki”. Peru ¿rasunku tsëqa karqan? Manam. ¡Tsë culebraqa engañëkarqanmi! Peru Ëvaqa creirirqanmi. Tsë frütata rikapëkurmi munapärirqan y mikurirqan, nïkurmi Adantapis qorirqan. Adanqa musyarqanmi Diosta mana wiyakurqa wanuyänampaq kaqta. Peru jinapam mikurirqan.

Tsë tardillam Jehoväqa Adantawan Ëvata parlaparqan. Y imanir mana wiyakuyanqantam tapurqan. Ëvaqa culebratam culpatsarqan, y Adannam, Ëvata culpatsarqan. Mana wiyakushqa kayaptinmi Jehoväqa huertapita ishkanta qarqurirqan. Jinamampis, manana kutiyänampaqmi angelkunata y ninayoq espädata tsë huertapa yëkunanman churarqan.

Jina Ëvata engañaqtapis castiganampaqmi Jehoväqa nirqan. Rasumpa kaqchöqa, manam kikin culebratsu Ëvataqa parlaparqan. Porqui culebrakunataqa manam parlayänampaqtsu Jehoväqa rurashqa. Sinöqa juk mana alli angelmi parlatsirqan. Y Ëvata engañëta munarmi tsëta rurarqan. Tsë angelpa jutinqa Satanas Diablum. Jehoväqa ichikllachönam Satanasta ushakätsinqa. Tsëqa mananam nunakunata engañanqanatsu ni mana allikunata ruratsinqanatsu.

“[Diabluqa] qallanqampita patsëmi wanutsikoq karqan, y manam rasumpa kaqchö tsarakurqantsu, porqui rasumpa kaqqa manam pëchötsu këkan” (Juan 8:44).