Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

2 kaq willakïkunachö imakunapaq parlanqan

2 kaq willakïkunachö imakunapaq parlanqan

¿Imanirtaq unë nunakunata apäkï tamyawan Dios ushakätsirqan? Nunakuna kawar qallayanqampita patsëmi mana alli kaqqa munashqa alli kaqta vencita. Wakin nunakunaqa Adannö, Ëvanö y wamran Cainnömi mana alli kaqta rurayarqan. Peru wallkaqllam Abelnö y Noënöqa alli kaqta rurayarqan. Cäsi llapan nunakunam alläpa mana alli tikrakuriyarqan, tsëmi Jehoväqa llapan mana alli nunakunata ushakätsirqan. Kë willakïkunachöqa yachakushun alli o mana alli nuna kanqantsikta Jehovä rikanqanta, y alli kaq rurëkunata mana alli kaq vencinanta mana permitinampaq kaqtam.

EN ESTA SECCIÓN

3 KAQ WILLAKÏ

Adanwan Ëvaqa manam wiyakuyarqantsu

Eden huertachöqa, ¿imanirtaq juk plantaqa wakin plantakunapita jukläya karqan? ¿Imanirtaq Ëvaqa tsë plantapa frütanta mikurirqan?

4 KAQ WILLAKÏ

Cölerarmi wawqinta wanïkatsirqan

Diosqa Abelpa ofrendampita kushikurqanmi, peru Cainpa ofrendanqa manam gustarqantsu. Cain cuentata qokurirqa alläpam cölerakurqan y wawqintam wanuratsirqan.

5 KAQ WILLAKÏ

Noëqa juk arcatam rurarqan

Diosta mana wiyakoq angelkunaqa warmikunawanmi casakuyarqan, y pëkunapita yureq wamrakunaqa alläpa lïsum y mëtsikasaqmi kayarqan. Më tsëchömi maqanakï y wanutsinakï karqan. Peru Noëqa kuyarmi Diosta wiyakoq.

6 KAQ WILLAKÏ

Puwaqllam mushoq patsaman chäyarqan

Apäkï Tamyaqa 40 junaq y 40 paqasmi durarqan. Juk watapitapis masran Noëwan familianqa arca rurinchö kayarqan. Tsëpitaran yarquyarqan.