Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 79 KAQ WILLAKÏ

Jesusqa atska milagrukunatam rurarqan

Jesusqa atska milagrukunatam rurarqan

Jesusqa Diospa Gobiernumpita alli willakïkunata willakoqmi patsaman shamurqan. Peru Jehoväqa milagrukunatapis ruranampaqmi santu espïritunta qorqan, tsënöpa rey këman charnin ruranampaq kaqkunata rikätsikunampaq. Jesusqa ima qeshyatapis kachakätsita puëdirqanmi. Më tsëchömi kachakätsinampaq rogakuyaq, y pëqa llapankunatam kachakätseq. Wiskukunata, mana wiyaqkunata y kuyukïta mana puëdeqkunatam kachakätseq. Hasta supëkunatapis qarqoqmi. Wakinnäqa röpampa kuchunta yatëkurllam kachakäriyaq. Nunakunaqa më tsëtam qatiräyaq, y utishqa këkarpis llapankunatam pëqa imëpis atiendeq.

Juk kutim kuyukïta mana puëdeq nunata Jesus këkanqan wayiman apayarqan. Peru nunakuna wayi junta kayaptin yëkatsita mana puëdirmi, tsë wayipa jananta uchkurir Jesusman tsëpa urätsiyarqan. Tsënam Jesusqa, “sharkï y puri” nirqan. Y purir qallëkuptinmi nunakunaqa espantashqa quedariyarqan.

Juk kutichönam, juk markaman Jesus chëkaptin chunka nunakuna lepra qeshyayoq karnin karullapita, “Jesus, yanapëkayämë” niyarqan. Tsë witsanqa leymi mandakoq lepra qeshyayoq nunakunaqa pimampis mana witiyänampaq. Jinamampis leyqa mandakoq kachakäreq kaqkuna templuman ëwayänampaqmi. Tsëmi Jesusqa templuman ëwayänampaq mandarqan. Y ëwarëkarmi kachakäriyarqan. Llapankunam cuentata qokuyarqan kachakärishqa kayanqanta, peru  jukllëllam kutirqan Jesusta agradecikunampaq y Diosta alabanampaq.

Juk warminam, 12 watapana qeshyarqan, y manam aguantëta puëdirqannatsu. Tsëmi kachakëta munar, nunakuna chowpimpa yëkïkur Jesuspa röpampa kuchunta yatëkurqan. ¡Y tsë höram kachakärirqan! Tsënam Jesusqa, “¿pitaq yatamashqa?” nirqan. Tsë warmiqa alläpa mantsakashqa witirirmi llapan pasakunqanta willarirqan. Tsënam Jesusqa kuyëllapa, “hïja, yamëna kutikï” nirqan.

Jairu jutiyoq gobernadorpis, “wayïta ëwarilläshun, porqui qeshyëkaq warmi wamrämi antsäkurkushqa” nirmi Jesusta rogakurqan. Peru wayinman manaraq chäyaptinmi wamranqa wanukïkurqan. Chärirqa, tsë wamrapa familiankuna y mëtsika nunakuna waqar këkäyaqtam Jesusqa tarirqan. Tsëmi, “ama waqayëtsu, pëqa punïkanllam” nirqan. Nïkurmi tsë wamrapa makinta tsarirkur, “shipash, ¡sharkï!” nirqan. ¡Y tsë wamraqa jinan höram sharkurqan! Tsënam Jesusqa, “mikunampaq imallatapis qarayë” nirqan teytankunata. Pensari, ¿imanöraq teytankuna sientikuyarqan?

“[Musyayankim] pëta santu espïrituwan y poderwan Dios imanö akranqampita, y Dios pëwan kaptin alli kaqta rurar y Diablu sufritsinqan nunakunata kachakätsir më tsëpa purinqampita” (Hëchus 10:38).