Jesus bautizakuriptinllam santu espïritu tsunyaq sitiuman pusharqan. Y 40 junaq imatapis mana mikushqa karmi alläpa mallaqarqan. Tsëman Diablu chärirmi tentëta tïrarqan. Puntataqa kënömi nirqan: “Qampis Diospa tsurin karqa, kë rumikunata niri tantaman tikrariyänampaq”. Peru Jesusqa Diospa Palabranchö ninqanwanmi kënö contestarqan: “Qellqarëkaqchöqa nin nunakuna kawayänampaqqa mana mikïllatatsu wanayanqantam. Sinöqa Jehovä ninqankunata wiyakïtapis wanayanqantam”.

Diabluqa juk mas tentacionwanmi Jesusta ishkitsita tïrarqan. Kënömi nirqan: “Qampis Diospa tsurin karqa, templupa mas altun kaqpita saltarkï. Porqui salvayäshunëkipaq angelninkunata Dios kachamunampaq kaqmi qellqarëkan”. Peru Jesusqa yapëmi Diospa Palabranchö ninqanwan kënö contestarqan: “Qellqarëkaqchöqa, ‘ama Jehoväta pruëbaman churëtsu’ ninmi”.

Ultimutaqa patsachö llapan gobiernukunata, riquëzankunata y puëdeq këninkunata rikäratsirmi Satanasqa kënö nirqan: “Juk kutilla adorëkamaptikiqa, kë llapan gobiernukunata y puëdeq këninkunatam qoykushqëki”. Peru Jesusqa kënömi contestarqan: “¡Washata ëwë Satanas! Porqui, ‘Jehovä Diosnikillatam adoranëki’ nirmi qellqarëkan”.

Tsënam Diabluqa ëwakurqan, y angelkuna chärirmi Jesusta pachan qarayarqan. Tsëpitaqa Diospa Gobiernumpita alli willakïkunata willakurmi Jesusqa qallëkurqan. Porqui tsëta ruranampaqmi Jehovä kachamushqa karqan. Nunakunaqa kushishqam wiyakuyaq Jesus yachatsikunqanta, y më tsëtam qatir ëwayaq.

“[Diablu] mana rasumpa kaqta parlarqa, kikin imanöpis kanqanmannömi parlan, porqui pëqa ulim, y ulikoqkunapa teytanmi” (Juan 8:44).