Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

 68 KAQ WILLAKÏ

Elisabetqa qeshyaqmi tikrarirqan

Elisabetqa qeshyaqmi tikrarirqan

Sacerdöti Zacarïaswan warmin Elisabetqa Jerusalenpa amänunchömi täräyaq. Jerusalenpa perqanta yapë sharkatsiyanqampitaqa 400 watapitapis masnam pasashqa karqan. Zacarïaswan Elisabetqa unëna casakushqa karpis wamrannaqmi kayarqan. Juk kutim, templuchö inciensuta kayëkaptin Zacarïasta angel Gabriel yuripurqan. Zacarïasqa mantsakëkurqanmi, peru Gabrielqa kënömi nirqan: “Ama mantsakëtsu. Jehoväpitam alli noticiata qampaq apëkämü. Warmiki Elisabetmi juk wamrata qeshpikunqa, y Juanmi jutin kanqa. Jehoväqa juk precisaq rurëta ruranampaqmi Juanta akrashqa”. Zacarïasqa kënömi nirqan: “¿Rasumpaku o ulipëkämankiku? Noqapis y warmïpis edänam kalläyä, y manam wamrayoq këta puëdiyänatsu”. Tsënam Gabrielqa kënö nirqan: “Diosmi kachamashqa kë alli noticiata willanaqpaq, peru manam creimarqunkitsu, tsëmi warmiki qeshpikunqan witsanyaq parlëta puëdinkitsu”.

Zacarïasqa unëtaran templupita yarqamurqan. Y ima pasakunqanta musyëta munarmi nunakunaqa waqtachö shuyëkäyarqan. Peru Zacarïasqa manam parlëta puëdirqantsu, sëñasllatam rurarqan. Tsëmi cuentata qokuriyarqan Diospa willakïninta chaskinqanta.

Tsëpita juk tiemputam Elisabetqa angel ninqannölla qeshyaq tikrarirqan, y juk ollqu wamratam qeshpikurqan. Tsëmi Elisabetpa familiankuna y reqishqankuna llullu rikaq ëwayarqan, y alläpam kushikuyarqan. Elisabetqa, “Juanmi jutin kanqa” nirqanmi. Tsënam, “peru familiëkichöqa manataq pipis tsë jutiyoqqa kantsu. Mejorqa teytan Zacarïaspa jutinta apatsun” niyarqan. Peru Zacarïasqa, “Juanmi jutin kanqa” nishpam juk tablaman qellqarqan. Tsë höram Zacarïaspa qallun paskakärirqan. Entëru Judëa provinciachömi tsë llullupaq musyariyarqan, y “¿jatunyarkurqa imaraq tsë wamra kanqa?” niyarqanmi.

Y Zacarïasman santu espïritu juntariptinmi kënö nirqan: “¡Jehoväta alabashun! Pëmi Abrahanta änirqan  salvamänapaq Mesïasta kachamunampaq. Y Juanmi Mesïaspaq nänita alistanampaq Diospa willakoqnin kanqa”.

Jina tsë tiempum Elisabetpa kastan Marïapis juk mana creipaqnö noticiata chaskirqan. Tsëtaqa juk kaq willakïchömi rikärishun.

“Nunakunapaqqa tsëqa mana puëdipaqnömi, peru Diospaqqa llapampis puëdikanmi” (Mateu 19:26).