Galilëa provinciapa Nazaret markanchömi Marïa jutiyoq shipash tärarqan, y Elisabetpa kastanmi karqan. Marïaqa Josë jutiyoq carpintëru nunawanmi casakunampaqna këkarqan. Joqta killanchö Elisabet këkaptinmi, Marïata angel Gabriel yuripurir kënö nirqan: “Buenos dias Marïa, Jehovämi alläpa bendicishunki”. Marïaqa manam entiendirqantsu imanir tsënö ninqanta, tsëmi Gabrielqa kënö entienditsirqan: “Qeshyaqmi tikranki y juk wamratam qeshpikunki. Jesusmi jutin kanqa. Pëqa reymi kanqa, y Gobiernunqa manam imëpis ushakanqatsu”.

Marïaqa kënömi nirqan: “Peru noqaqa doncëllataq kä. ¿Imanötaq wamrayoq käman?”. Gabrielnam kënö nirqan: “Jehoväpaqqa imëkapis puëdikanmi. Santu espïritum qamman shamunqa y qeshyaqmi tikranki. Kastëki Elisabetpis qeshyaqmi këkan”. Tsënam Marïaqa kënö nirqan: “Noqaqa Jehoväpa sirweqninmi kä. Nimanqëkinö kallätsun”.

 Elisabetqa juk jirkapa pachanchö këkaq markachömi täraq, tsëmanmi watukaq Marïa ëwarqan. Chärir saludariptinmi llullun pachanchö pinteqta Elisabet sientirqan. Y pëman santu espïritu juntariptinmi kënö nirqan: “Marïa, Jehovämi bendicikäshunki. Alläpam kushikü Señornïpa mamänin wayïman chäramunqampita”. Marïaqa, “llapan shonqüwanmi Jehoväta alabä” nirqanmi. Y kima killam Elisabet-ta yanaqarqan, nïkurmi Nazaretchö wayinman kutikurqan.

Josëqa Marïa qeshyaq këkanqanta musyarirmi munarqannatsu pëwan casakïta. Peru suëñïninchö juk angel yuripurirmi kënö nirqan: “Ama mantsëtsu pëwan casakïta. Pëqa manam ima mana allitapis rurashqatsu”. Tsëmi Josëqa Marïawan casakurir wayinta apakurqan.

“Jehoväqa ciëluchö y patsachöpis llapan rurëta munanqantam ruran” (Salmus 135:6).