Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 69 KAQ WILLAKÏ

Angel Gabrielmi Marïata watukarqan

Angel Gabrielmi Marïata watukarqan

Galilëa provinciapa Nazaret markanchömi Marïa jutiyoq shipash tärarqan, y Elisabetpa kastanmi karqan. Marïaqa Josë jutiyoq carpintëru nunawanmi casakunampaqna këkarqan. Joqta killanchö Elisabet këkaptinmi, Marïata angel Gabriel yuripurir kënö nirqan: “Buenos dias Marïa, Jehovämi alläpa bendicishunki”. Marïaqa manam entiendirqantsu imanir tsënö ninqanta, tsëmi Gabrielqa kënö entienditsirqan: “Qeshyaqmi tikranki y juk wamratam qeshpikunki. Jesusmi jutin kanqa. Pëqa reymi kanqa, y Gobiernunqa manam imëpis ushakanqatsu”.

Marïaqa kënömi nirqan: “Peru noqaqa doncëllataq kä. ¿Imanötaq wamrayoq käman?”. Gabrielnam kënö nirqan: “Jehoväpaqqa imëkapis puëdikanmi. Santu espïritum qamman shamunqa y qeshyaqmi tikranki. Kastëki Elisabetpis qeshyaqmi këkan”. Tsënam Marïaqa kënö nirqan: “Noqaqa Jehoväpa sirweqninmi kä. Nimanqëkinö kallätsun”.

 Elisabetqa juk jirkapa pachanchö këkaq markachömi täraq, tsëmanmi watukaq Marïa ëwarqan. Chärir saludariptinmi llullun pachanchö pinteqta Elisabet sientirqan. Y pëman santu espïritu juntariptinmi kënö nirqan: “Marïa, Jehovämi bendicikäshunki. Alläpam kushikü Señornïpa mamänin wayïman chäramunqampita”. Marïaqa, “llapan shonqüwanmi Jehoväta alabä” nirqanmi. Y kima killam Elisabet-ta yanaqarqan, nïkurmi Nazaretchö wayinman kutikurqan.

Josëqa Marïa qeshyaq këkanqanta musyarirmi munarqannatsu pëwan casakïta. Peru suëñïninchö juk angel yuripurirmi kënö nirqan: “Ama mantsëtsu pëwan casakïta. Pëqa manam ima mana allitapis rurashqatsu”. Tsëmi Josëqa Marïawan casakurir wayinta apakurqan.

“Jehoväqa ciëluchö y patsachöpis llapan rurëta munanqantam ruran” (Salmus 135:6).