Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Pëkunapita yachakushun

¿Imanötaq kanan yanapamashwan alli markäkoq ollqukunapita y warmikunapita yachakunqantsik?

Imë pasanqankuna

Imë pasanqankuna y mäpakunam yanapashunki Diosta kuyaq nunakuna imë y imanö kawayanqan mas musyanëkipaq.

Jehoväpa Testïgunkunata Pushaqkunapa cartan

Jehoväpa Testïgunkunata Pushaqkunaqa kë libruta japallantsik o familianwampis imëpis leyinapaq y alleq yachakunapaqmi shumaq nikämantsik.

Qallanan

Diosta kuyaq atska ollqukuna y warmikuna imanö kawanqan willakïkunam Bibliachöqa atska këkan. ¿Imanötaq pëkunapita yachakushwan?

ABEL

“Wanushqa këkarpis, parlëkan[ran]”

¿Imatataq Abelpita y markäkïnimpita yachakushwan Biblia ichiklla pëpaq parlëkaptinqa?

NOË

“Rasumpa kaq Dioswanmi purirqan”

¿Ima sasakunapataq Noë y warmin pasayarqan wamrankunata qeshpitsir? ¿Imanötaq markäkoq kayanqanta rikätsikuyarqan arcata rurar?

ABRAHAN

‘Marcäcoq caqcunapa imeca tëtancuna cuentam’

¿Imanötaq markäkoq kanqanta Abrahan rikätsikurqan? ¿Imanötaq qam Abrahanpa markäkïninta qatinkiman?

RUT

“Mëtam ëwanki, tsëtam ëwashaq”

¿Imanirtaq Rutqa listu këkarqan markanta y familianta jaqirinampaq? ¿Imanö kanqantaq Jehoväpaq alläpa alli karqan?

RUT

“Alläpa alli warmi”

¿Imanirtaq alläpa precisan Rutwan Noemï casakuyanqan? ¿Imatataq familiapaq yachatsikushwan Rutpita y Noemïpita?

ÄNA

Llapan shonquwanmi Jehoväman mañakurqan

Jehoväman markäkunqanmi Änata yanaparqan sasakunapa pasar alli tsarakunampaq.

SAMUEL

“Jehoväpa rikëninchömi winar sïguirqan”

¿Imanirtaq jukläya winarqan Samuelqa? ¿Imataq yanaparqan tabernäculuchö këkaptin alli markäkïyoq kanampaq?

SAMUEL

Imëkata pasëkarpis allim tsarakurqan

Llpantsikmi imëka mana allikunapa pasantsik. ¿Imanötaq Samuel alli tsarakunqan yanapamantsik?

ABIGAIL

Alli juiciuyoq warmi

¿Imatataq yachakushwan nunan feyu këkaptimpis Abigail alli tsarakunqampita?

ELÏAS

Rasumpa kaq religiontam defendirqan

¿Imanötaq Elïas ruranqanta qatishwan Biblia ninqanta mana wiyëta munaqkunata parlaparnin?

ELÏAS

Elïasqa rikarqan y shuyararqanmi

Elïasqa mañakurmi shuyararqan änikunqanta Jehovä cumplinampaq kaqta

ELÏAS

Diosmi tsapaqnin y shoqaqnin karqan

¿Imanirtaq Elïasqa alläpa llakikurqan y hasta wanïtapis munarqan?

JONAS

Pantanqankunapitam yachakurqan

¿Jonasnöllatsuraq qampis Dios nishunqëkikunata ruranëkipaq chaskikunki? Pë pasanqampita willakïmi yachatsimantsik Jehoväqa pacienciakoq y ankupäkoq kanqanta.

JONAS

Llakipäkoq këtam yachakurqan

¿Imanötaq Jonaspa willakïnin yanapamashwan imanö këkanqantsiktapis rikänapaq?

ESTER

Diospa markantam defendirqan

Ester ruranqannö rurëqa markäkoq y mana mantsakoq këpaqmi.

ESTER

Yachëyoq, mana mantsakoq y wakimpa biennin asheqmi karqan

¿Imanötaq Ester defendirqan Jehovätawan markanta?

MARÏA

“Noqaqa Diospa sirweqninmi cä”

¿Markäkïnin imanö kanqantataq angelta contestanqanchö Marïa rikätsikurqan? ¿Imanö mas kanqantataq Marïa rikätsikurqan?

MARÏA

‘Shonqunllachomi tsecunapaq yarpacacharqan’

Belenchö kayanqanmi Jehovä änikunqanman markäkunampaq Marïata yanaparqan.

JOSË

Familiampaq yarpachakoq nuna

¿Imakunata rurartaq Josë familianta tsaparqan? ¿Imanirtaq Marïawan Jesusta Egiptuta apakurqan?

MARTA

‘Noqaqa creyïmi’

¿Imanötaq markäkoq kanqanta Marta rikätsikurqan llakishqa këkarpis?

PËDRU

Mana següru y mantsaq këtam jaqirqan

Mana següru këqa mana allimanmi chätsimashwan. Jesusta qatir qallirirqa mana següru këta y mantsaq kënintam Pëdruqa paqwë jaqirirqan.

PËDRU

Rasumpa kuyakoq nuna

¿Imanötaq markäkoq kanqan Pëdruta yanaparqan Jesus kawarimunampaq kaqta creinampaq?

PËDRU

Perdonakï ima kanqantam yachakurqan

¿Imatataq Jesus Pëdruta yachatsirqan pantanqampita perdonar? ¿Imanötaq Jesus rikätsirqan Pëdruta perdonanqanta?

Ushanan

¿Imanötaq markäkïnikita mas jatunyätsinkiman y qonqëkunkimantsu?