2 Corintius 2:17

KËPAQMI PARLAN: Piwampis parlakunqëkinö yachatsikï. Tsënöpam wiyëkaqkunapaq yarpachakunqëkita rikätsikunki y shonqupita patsëmi parlanki.

¿IMANÖTAQ RURASHWAN?

  • Diosman mañakï y alli preparakï. Imapita yachatsikunëkipaq kaqman pensanëkipaq y mana mantsakunëkipaqmi Diosman mañakunëki. ¿Imata yachakuyänantataq munanki? Tsëta alli rikätsikuri. Ama höjëkichö escribirëkanqantanöllaqa nïtsu.

  • Shonqupita patsë parlë. Allim pensanëki yachatsikunqëki imanö yanapanampaq kaqman y yanapëtam tïranëki. Y imanö yanapanëkipaq kaqta musyarqa, musyankinam imanö shäränëkipaq o ichiränëkipaq kaqta, makikita imanö kuyutsinëkipaq kaqta y parlarnin qaqllëkita imanö rikätsikunëkipaq kaqta.

  • Qaqllankunata rikë. Markëkichö pillatapis rikararnin parlapanqëkita allitanölla rikäyaptinqa, qaqllankunata rikarë. Yachatsikïkanqëki höra llapankunata rikänëkipa rantin, cada ünuta rikë.