Hebrëus 8:1

KËPAQMI PARLAN: Discursïkichö imata nikanqëkita alli entiendiyänampaqmi yanapanëki y llapan ninqëkim yachatsikïkanqëkipita o discursïkipa tïtulumpita parlanan y manam qonqanëkitsu imata rurayänampaq yanapëta munanqëkita.

¿IMANÖTAQ RURASHWAN?

  • Imatataq logrëta munanki. Preparakunqëki höram këkunaman pensanëki: imatapis musyayänanllataku munanki, imapitapis convencïdu kayänantaku munanki o imallachöpis mas alli kayänantaku munanki. Yachatsikunqëki imakunachö yanapanampaq kaqmanmi pensanëki.

  • Imapita yachëkätsinqëkita rikätsikï. Yachatsikunqëkimannömi, rikätsikunëki imapaq parlëkanqëkita, tsëpaqqa parlëkanqëkita rikätsikoq palabrakunatam ninëki o juk palabrakunawan entienditsikunëki.

  • Mas precisaq yachatsikïninkunata shumaq entienditsikuri. Yachatsikunëkipaq kaqta mas cläru entienditsikoq yachatsikïllata akrë y ëka tiempu ruranëkipaq ninqannölla rurë. Juk ishkëllatam akranëki y allim entienditsikunëki. Juk yachatsikïpita qateqnin kaqman pasanëkipaq ichik jamari.