Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Kutikamunëkitam Jehoväqa munan

 5 KAQ

‘Cawayniquita cuidaqman’ kutikamï

‘Cawayniquita cuidaqman’ kutikamï

¿Kë follëtuchö parlanqantsik problëmakunapaku mëqampa karpis pasëkanqëki? Tsënö kaptinqa, manam qamllatsu tsëkunapa pasëkanki. Jehoväpa mëtsikaq sirweqninkunam tsënö problëmakunapa imëpis pasayashqa. Y pëkunatanömi qamtapis Jehoväqa yanapashunki.

Jehovämi yanapashunki pëman kutinëkipaq

 JEHOVÄMI yanapashunki pëman kutinëkipaq. Jina yarpachakïnikikunata vencinëkipaq, mana allita rurayäshunqëkipita llakishqalla mana kakunëkipaq y jutsata rurashqa karqa limpiu concienciayoqna kanëkipaqmi yanapashunki. Këkunata ruraptikiqa yanapashunkim markanwan Jehoväta yapë sirwinëkipaq. Apostolkuna kawayanqan witsanchö wakin cristiänukuna pasayanqannöchi qampis pasëkanki. Pëkunatam Pëdru kënö nirqan: “Puntataga imayca ogracashga üshanömi puriyargayqui. Pero cananmi sïga imayca Mitsicugnö Señor Jesucristo cawayniquicunata cuidananpag, payman cutiyashcanqui” (1 Pëdru 2:25, NTCN).

Jehoväwan yapë amïgu këqa manam imawampis igualantsu. Porqui puntataqa, Jehovätam kushitsinqa (Proverbius 27:11). Musyanqëkinöpis, ruranqantsikkunaqa bienmi Diosnintsikta kushitsinman o llakitsinman. Peru tsënö karpis, manam kuyanata ni sirwinata obligamantsiktsu (Deuteronomiu 30:19, 20). Juk yachaq nunam nirqan: “Nunapa shonquntaqa rurillapam kichëta puëdintsik y manam janampaqa”. Jehoväta kuyarnin sirwiqa, shonquntsikta rikänampaq kichapoq cuentam. Y tsëqa Jehoväta alläpam kushitsin, porqui shonqupita patsë sirwinqantsikmi pëpaq mas alli kaq qarëqa. Munanqannö Jehoväta sirwinöqa manam imapis kushitsimantsiktsu (Hëchus 20:35; Apocalipsis 4:11).

Jinamampis Diospa markanman kutirqa wananqëki yachatsikïkunatam chaskinki (Mateu 5:3, NM). Këllaman pensari, mëtsikaq nunakunam imapaq y imanir kawayanqanta tapukuyan y manam kë tapukïpa y wakin tapukïpa respuestankunataqa tariyantsu. Tsëkunata musyë munëyoqtam Jehoväqa kamamarquntsik y musyanmi pëta sirwirlla rasumpa kushishqa kanapaq kaqta. Tsëmi, kuyarnin Jehoväta sirwirninqa rasumpa kushishqa kanki (Salmu 63:1-5).

Jehoväqa markanman kutinëkitam munan. Tsënö munanqantaqa musyarinki tsararëkanqëki follëtuwanmi. Kë follëtutaqa rurayämurqö alli pensëkur y Jehoväpa yanapakïninta mañakïkurmi, tsëpitana itsa congregacionnikipita juk anciänu o juk cristiänu entregashurqunki y qamnam leyinëkipaq churakarqunki. Leyinqëkiqa itsachi shonqïkiyaq chärishqa. Kë llapanmi rikätsikun Jehovä yarparëkäshunqëkita, y markanman kutiptiki kushishqa chaskishunëkipaq kaqta (Juan 6:44).

Alläpa kushikïpaqmi oqrakashqa üshankunata Jehovä mana qonqanqanta musyëqa. Tsëtam yachakurqan Donna jutiyoq cristiänapis. Kënömi willakun: “Ichikllapa ichikllapam Jehoväpita rakikäkurirqä peru seguïdum Salmu 139:23, 24 textu kënö ninqanta yarparaq kä: ‘Diosllä, paqwëpa rikëkallämë, y shonqüta reqï. Alli rikëkallämë, y yarpakachätsimaq pensënïta reqï, y rikëkullë mä noqachö kankush mana alli rurëkuna, y pushamë mana ushakaq alli kaq nänipa’. Diosta mana sirweq nunakunanö këqa manam noqapaqtsu karqan, rasumpa kaqchöqa, tsëchö karnin manam imëpis kushishqatsu karqä. Noqapa sitiöqa Diospa markanchö kanqantam musyarqä. Cuentatam qokurirqa Jehovä mana jaqimashqa kanqanta, y pëman imanö kutinäpaq kaqta musyarinällam pishirqan. ¡Alläpam kushikö Jehoväpa markanman kutinqäta!”.

“Cuentatam qokurirqa Jehovä mana jaqimashqa kanqanta, y pëman imanö kutinäpaq kaqta musyarinällam pishirqan”

‘Jehoväpa kushikïninta’ kawënikichö yapë tarinëkipaqmi mañakïkäyämö (Nehemïas 8:10). Y Jehoväwan amïgu këta yapë tarinqëkipitaqa manam pësakunkitsu.