¿Jehoväpa sirweqninkunawan juntu karnin kushishqa pasanqëkikunata yarparëkankillaku? Itsa yarparëkankilla juk shumaq reunionta wiyanqëkita, juk shumaq asamblëata, yachatsikunqëkichö shumaqkuna pasashunqëkita o juk wawqiwan shumaq parlakuriyanqëkita. Tsëkunata mana qonqashqa kaptikiqa, clärum këkan Jehoväta mana qonqanqëkiqa. Y pëpis manam qonqashurqunkitsu y kuyakïwanmi yarparan pëta kuyar imëkata ruranqëkita. Tsëmi markanman kutinëkipaq yanapashïnikita munan.

Kikin Jehovämi kënö nishunki: “Rasumpëpam, üshäkunata ashishaq y cuidashaq. Juk mitsikoq ramakashqa üshankunaman chäreqnömi üshäkunata cuidashaq; y alläpa yana pukutë kaptin witsikar ëwakuyanqan sitiukunapitam salvamushaq” (Ezequiel 34:11, 12).