Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 2 KAQ YACHATSIKÏ

Majëkillapaq kë

Majëkillapaq kë

“Dios juntashqantaqa mana[m] pipis raquinmantsu.” (Marcus 10:9)

Jehoväqa munan “ankupäkoq” këta kuyanantsiktam (Miquëas 6:8). Bibliaqa yachatsikun juknintsik juknintsik kuyanakunqantsikpita ankupäkoq kë shamunqantam. Tsëqa alläpa precisan casädu kawakïchömi, tsënö mana kaptinqa manam ni mëqampis confianakuyanqatsu. Y confianakïqa alläpam precisan kuyakï mas miranampaq.

Kanan witsanqa, casädu kawakïchö rasumpa kuyakïqa peligruchömi këkan. Casädu kawakïnikita cuidanëkipaqqa, ishkë cösaskunata ruranëkipaqmi churakänëki.

 1 MAS PRECISAQPAQ CHURË CASÄDU KAWAKÏNIKITA

BIBLIA YACHATSIKUNQAN: “Mas precisaq kaqkunata rurayänëkipaq” churapakäyë (Filipensis 1:10, NM). Kawënikichö juk mas precisaq kaqqa casädu kawënikim, tsëmi mas precisaqpaq churanëki.

Jehoväqa munan majëkillapaq kanëkitam y ishkëki kushishqa kawayänëkitam (Eclesiastes 9:9). Jina imëpis cuidëkänëkita y imëkanöpa kushitsinëkitam munan (1 Corintius 10:24). Majëki musyatsun wananqëkita y valoranqëkita.

ITSA KËNÖ RURANKIMAN:

  • Majëkiwan kanëkipaq mas tiemputa jorqë

  • Kikikillamanqa ama pensëtsu, sinöqa ishkëkiman pensë

 2 SHONQÏKITA CUIDË

BIBLIA YACHATSIKUNQAN: ‘Pipis juc warmita riquecur munapäreq caqqa, jucwan pununacureqnonam carishqa’ (Mateu 5:28). Pipis rakcha rurëkunallaman yarparäkurqa, majanta engañëkannam.

Shonquta cuidë alläpa precisanqantam Jehoväqa nin (Proverbius 4:23; Jeremïas 17:9). Tsëpaqqa, rikanqëkitam cuidädu kanëki (Mateu 5:29, 30, NM). Job ruranqanta qati, pëqa nawinwanmi juk conträtuta rurarqan juk warmita mana munapänampaq (Job 31:1). Warmiwan ollqu rakcha ruranakïkaqta mana rikänëkipaq churakë. Ama ni imanöpapis mana majëki kaqpaqqa kuyar yarparäkïtsu.

ITSA KËNÖ RURANKIMAN:

  • Wakinkunata cläru musyatsi majëkillapaq kanqëkita

  • Majëkipa sentimientunkunata respetë y piwampis amïgu këniki mana alli sientitsiptinqa, amïguïkikunapita rakikäkuri