“Adorecuyë y alabecuyë [...]. Pemi camashqa sieluta, [y] que patsata.” (Apocalipsis 14:7)

Kë follëtuchö yachakunqëkinömi Bibliachöqa mëtsika yachatsikïkuna këkan, qamta y familiëkita yanapayäshunëkipaq. Jehoväqa munan kushishqa kayänëkitam. Jina pëta adorëta puntaman churayaptikiqa, äniyäshunki ‘llapan wanayangayquicunata’ qoyäshunëkipaqmi (Mateu 6:33, NTCN). Diosqa amïguïki këtam munan. Tsëmi, imëkanöpa kallpachakï pëwan amïgu kënikita mas sinchiyätsinëkipaq, porqui tsëwanqa manam imapis igualantsu (Mateu 22:37, 38).

 1 DIOSWAN AMÏGU KËNIKITA MAS SINCHIYÄTSI

BIBLIA YACHATSIKUNQAN: “‘Papäniquicunam cashaq; qamcunanam tsurïcuna cayanqui.’ ninmi puedeq Diosniquicuna” (2 Corintius 6:18). Diosqa mas alli kaq amïguïki këtam munan, mañakïmi yanapashunki pëman mas witinëkipaq. “Mana jaqita mañakuyë” nimantsikmi Jehoväqa (1 Tesalonicensis 5:17, NM). Yarpachakïnikikunata y imanö sientikunqëkikunata willanëkitam pëqa munan (Filipensis 4:6). Familiëkiwan mañakuptikiqa, pëkuna rikäyanqa qampaq Dios rasumpa kanqantam.

Dioswan parlarnimpis, pëta wiyanëkim. ¿Imanöraq wiyankiman? Bibliata y publicacionkunata estudiarmi (Salmu 1:1, 2). Yachakunqëkiman yarpachakï (Salmu 77:11, 12). Diosta wiyanëkipaqqa alläpam precisan reunionkunaman ëwanëkipis (Salmu 122:1-4).

Jina Jehoväwan amïgu kënikita sinchiyätsinëkipaqqa nunakunatam pëpita yachatsinëki. Tsënö imëpis rurarqa, masmi pëman witinki (Mateu 28:19, 20).

ITSA KËNÖ RURANKIMAN:

  • Llapan junaqkuna mañakunëkipaq y Bibliata leyinëkipaq tiempïkita raki

  • Familiëkita yanapë kushikï asuntukunapa rantin Diospa kaqchö rurëkunata puntaman churayänampaq

2 FAMILIËKIWAN JUNTU DIOSTA ADORAR KUSHIKÏ

BIBLIA YACHATSIKUNQAN: ‘Dios Yayaman mas witiyay, paypis gamcunamanmi mas witimunga’ (Santiägu 4:8, NTCN). Imë junaq y imë höra Familiachö Diosta Adorana Hörata rurayänëkipaq patsätsi (Genesis 18:19). Jina, llapan junaqkuna Diosta cuentaman churë y Dioswan amïgu këninkuna sinchiyänampaq familiëkita yanapë. Bibliam kënö nin: ‘Jehoväpitam wamrëkita [...] parlapänëki wayikichö jamakurnin, nänipa purirnin, patsäkurnin y shärikurnin’ (Deuteronomiu 6:6, 7). Josuënö kanëkipaq churapakë, pëmi kënö nirqan: “Noqawan wayïchö kaqkunaqa, llapäkunam Jehoväta sirwiyäshaq” (Josuë 24:15).

ITSA KËNÖ RURANKIMAN:

  • Familiëkichö cada ünu imata wanayanqëkimannö yachakuyänëkipaq patsätsi