Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Kushishqa këta familiëki puëdinmi

 1 KAQ YACHATSIKÏ

Casädu kawakïnikikunachö kushishqa kawakuyänëkipaq Diospa yanapakïninta ashiyë

Casädu kawakïnikikunachö kushishqa kawakuyänëkipaq Diospa yanapakïninta ashiyë

‘Que patsata camarninmi, warmita ollquta camarqan.’ (Mateu 19:4)

Jehovä * Diosmi punta kaq ollquta y warmita casatsirqan. Bibliam willakun warmita kamarirnin ‘ollqu kaqman pushanqanta’. Tsëmi, Adanqa alläpa kushikurnin kënö nirqan: “Këmi sïqa tullüpa tullun y ëtsäpa ëtsan” (Genesis 2:22, 23). Jehoväqa imëpis munan casädukuna kushishqa kawakuyänantam.

Casakoqkunaqa itsa pensayanman llapampis allilla kanampaq kaqta. Peru rasun kaqchöqa ishkan alläpa kuyanakuyaptimpis problëmakunaqa kanqallam (1 Corintius 7:28). Kë follëtuchömi Bibliapa musyatsikïninkunata tarinki y ninqanmannö kawarqa, casädu kawakïnikichö y familiëkiwampis kushishqam kawakunki (Salmu 19:8-11).

 1 JEHOVÄ QOSHUNQËKI CARGUTA CHASKIKÏ

BIBLIA YACHATSIKUNQAN: Ollqu kaqmi familiapa mandaqninqa (Efesius 5:23).

Qowa kaptikiqa, warmikita kuyakïwan cuidanëkitam Jehoväqa shuyaran (1 Pëdru 3:7). Pëqa warmita kamarqan tsullanniki kanampaqmi, y shumaq respëtuwan y kuyakïwan tratanëkitam munan (Genesis 2:18). Alläpa kuyarninmi kikikipitapis mas precisaqpaq churanëki (Efesius 5:25-29).

Warmi kaptikiqa, qowëkita respetanëkita y cargunkunata cumplinampaq yanapanëkitam Jehoväqa shuyaran (1 Corintius 11:3; Efesius 5:33). Imata akranqanchöpis gänas gänasllam yanapanëki (Colosensis 3:18). Tsënö ruranqëkiqa, alläpam precisan qowëkipaq y Jehoväpa rikënimpaqpis (1 Pëdru 3:1-6).

ITSA KËNÖ RURANKIMAN:

  • Majëkita tapï mas alli qowa o mas alli warmi kanëkipaq imata ruranëkipaq kaqta nirishunëkipaq. Nishunqëkita alleq wiyë y kallpachakï tsënö ruranëkipaq

  • Pacienciakoq kë. Imachöpis ishkëki kushitsinakuyänëkipaqqa tiempuran pasanan

2 MAJËKI IMANÖ SIENTIKUNQANMAN INTERESÄKÏ

BIBLIA YACHATSIKUNQAN: Precisanmi majëki imata munanqanta cuentaman churanëki (Filipensis 2:3, 4). Majëkitaqa shumaqmi tratanëki, porqui Jehoväqa shuyaran sirweqninkuna alli tratakoq kayänantam (2 Timoteu 2:24). Imanö parlapänëkipaq kaqman pensë, porqui Bibliaqa kënömi nin: “Wakinkunaqa parlayan espädawan tuksikoqnömi, peru yachaqkunapa parlakïninqa jampinömi” (Proverbius 12:18). Jehoväpa espïritunmi yanapashunki shumaq kuyakïwan parlanëkipaq (Gälatas 5:22, 23; Colosensis 4:6NM).

ITSA KËNÖ RURANKIMAN:

  • Majëkiwan precisaq asuntukunapita manaraq parlarnin, Diosta mañakï tranquïlulla y imatapis shumaq parlarinëkipaq

  • Imata ninëkipaq y imanö ninëkipaqpis alleqraq pensë

 3 YARPË JUKNÖLLA KAYANQËKITA

BIBLIA YACHATSIKUNQAN: Casakurirqa, ishkanmi ‘jucnolla’ tikrariyan (Mateu 19:5). Peru tsënö karpis höraqa jukläya jukläyam pensayanqa. Tsëmi precisan pensayanqanchö y sientiyanqanchö juknölla këta yachakuyänan (Filipensis 2:2). Juknölla kayanqanqa alläpam precisan imatapis akrayanqan höra. ¿Imanöraq rurayanman? Bibliam kënö nin: “Consëjukunata wiyakuptikiqa imapis allim yarqupushunki” (Proverbius 20:18). Precisaq asuntukunapaq decidirninqa, Bibliapa musyatsikïninkuna yanapayäshunëkita jaqiyë (Proverbius 8:32, 33).

ITSA KËNÖ RURANKIMAN:

  • Ama wakin cösaskunallapitaqa majëkita parlapëtsu, sinöqa sientinqëkikunapita parlapë

  • Imatapis manaraq änikurnin, majëkiwanraq tsë asuntupita parlari

^ par. 4 Bibliaqa yachatsikun Diospa jutin Jehovä kanqantam.