1. ¿Pitaq valorta qomantsik y imanötaq qomantsik? (Jos. 1:9; Sal. 68:35).

  2. ¿Imataraq rurashwan Diosman mas confiakunapaq? (Heb. 11:6).

  3. ¿Imanirtaq Jehovä qomanqantsik cargu alli yarqunampaq kaqman confiakushwan? (Ageu 2:4-9).

  4.   ¿Imanötaq Jehoväqa yanapamantsik imëkapa pasashqa? (Sal. 18:6, 30; Col. 4:10, 11).

  5. ¿Imataq jövinkunata y casädukunata yanapanqa Jehovälla autoridäyoq kanqanta rikätsikuyänampaq? (Mat. 22:37, 39).

  6. ¿Imataraq rurashwan Jehoväman imëpis confiakunapaq y kallpata tsarinapaq? (1 Cor. 16:13; Rom. 15:5; Heb. 5:11–6:1; 12:16, 17).