Lädunchö nümeruqa rikätsikun willakïnintam.

alläpa alli kaq mitsikoq 80

alläpa chaniyoq perlas 43

alli juiciuyoq y markäkïpaq sirwipakoq 111

alli qarëkunata qokoq Teyta 35

casakï mikïta juk rey ruran 107

creikoq mayikipa nawinchö këkaq achu 35

chakrachö pakarëkaq fortüna 43

chipinkunata wallpa oqllan 110

chunka doncëllakuna 112

chunka mïna qellë 100

chuspita shüshuyan, camëlluta ñoqtakurkuyan 109

fariseu y impuestuta cobraq 94

fariseukunapa levadüran 58

imatapis mana mereceq sirwipakoq 89

jaqayoq ishkë nunakuna 40

jatun jaqata perdonaq rey 64

jatun mikïta rurarqa, waktsakunata invitë 83

jirakuna awjapa uchkumpa juk camëllu pasan 96

juk rey guërrapaq alistakun 84

juk törrita sharkatsi 84

kapoqyoq nuna y Läzaru 88

kapoqyoq upa nuna gränukunata churakuna wayïta ruran 77

kichki kaq punku 35

kutin kutin mañakoq viuda y juez 94

kutin kutin qayakoq amïgu 74

levadürawan harina pichushqa 43

llullu vïnu makwa qara porongukunachö 28

mana alli espïritu juk nunaman kutin 42

mana allita ruraq mayural 87

mana wayoq hïgus monti 79

markäkïpaq kaq mayural 78

mas alli kaq sitiukunata akrayan 83

mikïman ëwëta mana munar invitädukuna tsapäkuyan 83

mushoq ratashwan makwa röpata remendan 28

murukoq 43

murukoq punun 43

nawichö këkaq terrädu 35

nunakunata pescaq 22

ñushta muru, markäkï 89

ñushta muru, Gobiernu 43

oqrakashqa dracma qellë 85

oqrakashqa tsuri 86

oqrakashqa üsha 63

patronnin kutimunampaq listu këkaq sirwipakoqkuna 78

patsapa kachin 35

perdonakïta mana munaq sirwipakoq 64

perlaskunata kuchikunapa puntanman jitëtsu 35

pescana mälla 43

pishqukuna y liriu wëtakuna 35

qaqa jananchö rurashqa wayi 35

qatukuyänan pampachö wamrakuna 39

rasumpa kaq üvas planta 120

Samariapita alli nuna 73

takllata tsarishqa këkaq 65

talentukuna 113

trïgu muru allpaman shikwarin y wanurin, tsëpitana wayun 103

trïgu y mana alli qora 43

tukï cläsi chakraman shikwan muru 43

üshakuna y chiwakuna 114

üvas chakrachö peonkuna 97

üvas chakrachö trabajaq peonkuna juk denariuta chaskiyan 97

üvas chakraman ëwayänampaq ishkaq tsurinta mandan 106

üvas chakrayoq nunapa tsurinta chakrata arrendaqkuna wanutsiyan 106

wayipa simientun 35

RECUADRUCHÖ YACHATSIKÏKUNA

“Limpiu kayänampaq tiempu chärin” 6

Kushikuyanqan junaqkuna 10

¿Pikunataq Samaria nunakuna kayan? 19

Supëyoqkuna 23

Igualatsikïkunawan yachatsikun 28

Kutin kutin yachatsinqan 35

Sudorninqa yawarnömi karqan 123

Yawar Chakra 127

Chikutikuna 129

“Qeruman” 132