JUAN 2:23-3:21

  • NICODËMUWAN JESUS PARLAN

  • ¿IMA NINANTAQ ‘YAPË YURIKÏQA’?

Jerusalenchö Pascua fiestapaq 30 wata këkarmi Jesusqa espantëpaq milagrukunata rurarqan. Tsëmi mëtsikaq nunakuna pëman creir qallëkuyarqan. Judïukunapa precisaq cortinchö o Sanedrin nishqanchö yanapakoq Nicodëmu jutiyoq fariseu nunapis, ruranqankunata rikashqa karmi alläpa espantashqa këkarqan. Pëqa Jesuspitam masta musyëta munarqan, tsëchi, itsapis judïukunapa wakin pushaqninkuna rikäyänanta mantsar y pëpaq parlayänanta mana munar, ampillapa Jesusta watukaq ëwarqan.

Nicodëmum kënö nirqan: “Maestru, musyayämi maestrunö Diospita shamunqëkita; porqui manam pipis qam ruranqëki señalkunata rurëta puëdinmantsu pëwan Dios mana këkaptinqa”. Tsëmi Jesusqa Diospa Gobiernunman pipis yëkunampaqqa yapë yurikunan alläpa precisanqanta entienditsirqan (Juan 3:2, 3).

Tsënam Nicodëmuqa kënö tapurqan: “¿Imanötaq pipis awkinna këkar yapë yurikunman? Manachi puëdinmantsu mamampa pachanman yëkïkur yapë yurikïtaqa, ¿aw?” (Juan 3:4).

Yapë yurikïqa manam tsë ninantsu karqan. Tsëmi Jesusqa kënö entienditsirqan: “Pipis yakupita y santu espïritupita mana yurikurqa, manam Diospa Gobiernunman yëkïta puëdintsu” (Juan 3:5). Jesusqa, “yakupita y santu espïritupita” yurikurqan, bautizakuriptin y pëman santu espïritu uräramuptinmi. Tsënam ciëlupita kënö neq wiyakarqan: “Këmi Tsurï, kuyë Tsurï, pëpitam alläpa kushikü” (Mateu 3:16, 17). Tsënö ninqanwanmi Diosqa rikätsikïkarqan Jesusqa shamoq tiempuchö juk espïritu kanampaq kaqta y ciëluchö Gobiernuman yëkunampaqnö kanqanta. Tiempuwannam, 33 wata Pentecostes fiestachö bautizakushqa creikoqkunata santu espïrituwan Dios akrarqan. Tsënöpam pëkunaqa yapë yurikuyarqan, juk parlakïchöqa Diospa tsurinkuna këmanmi chäyarqan (Hëchus 2:1-4).

Diospa Gobiernumpita Jesus yachëkätsinqantaqa Nicodëmuqa manam alleqllaqa entiendirqantsu. Tsëmi Diospa Tsurinnö imanir Patsaman shamunqanta mas cläru entienditsirqan. Kënömi nirqan: “Imanöllam Moisespis tsunyaqchö culebrata shukshuman warkurqan, tsënöllam nunapa Tsurimpis warkushqa kanqa, tsënöpa, pëman llapan creeq kaqkuna imëyaqpis kawëyoq kayänampaq” (Juan 3:14, 15).

Mëtsika watakuna qepatam, juk kutichö venënuyoq culebrakuna israelïtakunata kaniyarqan, tsëmi mana wanuyänampaq Moises ruranqan cobripita culebrata rikäyänan karqan (Nümerus 21:9). Jina tsënöllam jutsapita y wanïpita pipis libri këta munar, y mana wanushpa kawakïta munarqa, Diospa Tsurinman creinan. Tsëpitanam Jesusqa Nicodëmuta entienditsirqan tsëkuna pasakunampaqqa Jehovä imata rurashqa kanqanta, kënömi nirqan: “Porqui nunakunata alläpa kuyarninmi Diosqa japallan Tsurinta pëkunarëkur qorqan, tsënöpa pëman markäkuyanqanta rikätsikoqkuna mana ushakätsishqa kayänampaq, sinöqa imëyaqpis kawëyoq kayänampaq” (Juan 3:16). Tsënömi Jesusqa joqta killanöna sagrädu rurëninta qallanqanchö cläru rikätsikurqan salvacionman apakoq näniqa pë kanqanta.

Tsëpitanam Nicodëmuta kënö nirqan: “Manam nunakunata juzganampaqtsu Diosqa nunakunaman Tsurinta kachamurqan”. Awmi, Jesusqa manam nunakuna wanuyänampaq condenaqtsu patsaman shamurqan, sinöqa kikin  ninqannöpis “përëkur salvakuyänampaqmi” (Juan 3:17).

Nicodëmuqa pëpaq parlayänanta mantsarmi ampillapa Jesus kaqta ëwarqan. Tsëmi Jesusqa kënö parlar usharirqan: “Kërëkurmi juiciu kanqa: aktsim [Jesusmi kawëninwan y yachatsikïninwan tsë aktsiqa karqan] nunakunaman shamushqa, peru nunakunaqa aktsita kuyayänampa rantinmi ampita kuyayashqa, porqui rurëninkunam alläpa mana alli karqan. Porqui chipyëpa mana allikunata ruraq kaqqa aktsitam chikin, y manam aktsiman shamuntsu, tsënöpa mana alli rurëninkuna mana rikakänampaq. Peru alli kaqta ruraqqa aktsimanmi shamun, tsënöpa rurëninkuna Diospa munëninmannö kanqan rikakänampaq” (Juan 3:19-21).

Diospa munënin rurakänampaq Jesus alläpa precisaq rurëyoq kanqantam Nicodëmuqa musyarirqan, tsëmi makinchöna këkarqan imata ruranampaq kaqta decidinampaqpis.