MATEU 1:18-25 LÜCAS 1:56

  • MARÏA QESHYAQ KËKANQANTA JOSË MUSYARIN

  • JOSËMI MARÏAWAN CASAKURIN

Marïaqa chusku killapanam qeshyaq këkarqan. Qeshyaq tikranqan killakunaqa, Judëa jirkachö täraq kastan Elisabet kaqtam ëwakurqan. Peru tsëpitaqa Nazaret-tam kutikurqan, y tsëchöqa llapankuna cuentata qokuriyänantachi mantsarqan. ¡Imanö yarpachakur-raq Marïaqa këkarqan!

Josë jutiyoq carpintëruwan casakunampaqmi Marïaqa comprometikushqana karqan. Y pëqa musyarqanmi juk warmi casakunampaq comprometikushqa këkar jukwan punukïkuptinqa, rumiwan tsampir wanutsiyänampaq kaqta Diospa leynin ninqanta (Deuteronomiu 22:23, 24). Tsëchi, juk ollquwan mana punushqa këkarpis, qeshyaq këkanqanta Josëta imanö willanampaq kaqman, y tsëpita ima pasakunampaq kaqmampis alläpa yarpachakurqan.

Kima killapana Marïa illashqa kaptinchi Josëqa rikëta alläpa munarqan. Y yapë tinkuriyaptinqa, Marïaqa imëkanöpachi Josëta entienditsita tïrarqan santu espïritupa yanapakïninwan qeshyaq tikrashqa kanqanta. Tsënö kaptimpis, Josëpaqqa alläpa sasachi karqan willëkanqanta creinanqa.

Josëqa musyarqanmi Marïa alli warmi y alläpa respetashqa kanqantaqa. Jinamampis alläpam kuyarqan. Peru imanöpa qeshyaq këkanqantaqa manam creirqantsu. Juk ollquwan kashqa karlla qeshyaq këkanqantam Josëqa pensar sïguirqan. Tsënö kaptimpis, nunakuna jananchö deshonrashqa kananta y rumiwan tsampir wanutsiyänantaqa manam munarqantsu. Tsëmi pakëllapa divorciakurinampaq decidirqan. Tsë witsankunaqa, comprometikushqana  këkaq ollqutawan warmitaqa casakushqatanönam rikäyaq. Y comprometikuyanqan ushakänampaqqa divorciakuyänanran karqan.

Tsëman alläpa yarpachakur këkarchi Josëqa punukärirqan. Punïkaptinnam suëñïninchö juk angel yurirkurqan y kënö nirqan: “Ama mantsëtsu warmiki Marïata wayikiman apëta, porqui santu espïritupa poderninwanmi pëqa qeshyaq tikrashqa. Juk wamratam qeshpikunqa, y Jesus nirmi jutin churanëki, porqui pëmi markanta jutsankunapita salvanqa” (Mateu 1:20, 21).

Punïkanqampita riyarkamurqa Josëqa manam yarpachakurqannatsu. Jinan höram angel mandanqannöllam Marïata wayinman apakurqan. Tsëta ruranqanqa casakurishqana kayanqantam rikätsikurqan. Llapankunam musyariyarqan Josëwan Marïa casakushqana kayanqanta. Tsënö kaptimpis, Marïawan punurpis Josëqa manam pëta yatarqantsu wamranta qeshpikunqanyaq.

Tsëpita mas killakunatanam, Josëwan Marïaqa Nazaret markankunapita juk karu markata viajayarqan. Marïaqa qeshpikunampaq killanchönam këkarqan. Tsënö këkaptinqa, ¿mëtataq ëwayarqan?