MATEU 3:1-12 MARCUS 1:1-8 LÜCAS 3:1-18 JUAN 1:6-8, 15-28

  • JUAN WILLAKUR QALLËKUN Y ARREPENTIKOQKUNATA BAUTIZAN

  • MËTSIKAQTA BAUTIZARPIS, MANAM PËMAN LLAPAN ËWAQKUNATATSU BAUTIZAN

29 watanam karqan y tsëllaran tamya witsan pasarishqa karqan. Templuchö yachatsikoqkunata Jesus tapupanqampitaqa 17 watanam pasarishqa karqan. Jesuspa kastan Juanpaqmi mëtsika nunakuna parlëkäyarqan, pëqa Jordan mayupa inti jeqananmampa këkaq llapan markakunachömi yachatsikïkarqan.

Imanö vistikunqampita y imanö parlanqampitam Juanpaqqa pï më parlayaq. Röpanqa camëllupa millwampita rurashqam karqan, y wachakannam qarapita rurashqa karqan. Pinteq kurukunata y tuna abëjakunapa mielnintam mikoq. Jina kënö nirmi willakoq: “Arrepentikuyë, porqui ciëluchö Gobiernuqa këllachönam këkan” (Mateu 3:2).

Juan willakunqanqa nunakunapa shonqunyaqmi chärirqan. Mëtsikaqmi cuentata qokuyarqan arrepentikuyänan, juknöpa pensayänan y portakuyänan y unë vïdankunata jaqiyänan alläpa precisanqanta. “Jerusalenpita, entëru Judëa provinciapita y Jordan mayu kuchunkunachö” taraqkunam pë kaqman shayämurqan (Mateu 3:5). Mëtsikaqmi arrepentikuyarqan, tsëmi Juanqa Jordan mayuchö pëkunata bautizarqan. ¿Imanir?

Diospa Leynimpa contran jutsallakuyanqampita arrepentikushqa kayanqanta rikätsikunampaqmi Juanqa nunakunata bautizarqan (Hëchus 19:4). Peru manam llapankunatatsu bautizarqan. Juk grüpu fariseukuna y saduceukunam Juan kaqman ëwayarqan, peru pëqa “venënuyoq culebrapa wawankuna” nïkurqanmi, y tsëpitanam kënö nirqan: “Arrepentikushqa kayanqëkita rurënikikunawan rikätsikuyë. Ama kikikikunallachö ‘Abrahanmi noqakunapa teytäkunaqa’ niyëtsu. Porqui kë rumikunapitapis Diosqa Abrahanpaq tsurikunata sharkatsita puëdinqantam [...] niyaq. Hächaqa listunam këkan plantakunata watsimpita wallunampaq. Tsëmi allita mana wayoq plantakunaqa wallushqa y ninaman jitashqa kayanqa” (Mateu 3:7-10).

Juanqa mas reqishqanam tikrëkarqan. Jina mana imëpis wiyayanqantam willakïkarqan y mëtsikaqtam bauticëkarqan. Tsëmi judïukunaqa wakin sacerdötikunata y levïtakunata “qamqa, ¿pitaq kanki?” nir tapuyänampaq mandayarqan.

Tsënam Juanqa, “noqaqa manam Cristutsu kä” nirqan.

Tsënam “tsëqa, ¿pitaq kanki? ¿Elïasku kanki?” nir tapuyarqan.

Juannam, “manam pëtsu kä” nirqan.

Pëkunanam, “¿shamoqpaq kaq, Diospa Willakoqninku kanki?” nir tapuyarqan, tsënöqa tapuyarqan Diospa juk precisaq willakoqnin shamunampaq kaqta Moises willakushqa kaptinmi (Deuteronomiu 18:15, 18).

Juannam “manam” nir contestarqan.

Peru pëkunaqa tapurmi sïguiyarqan, y yapëmi kënö niyarqan: “Tsëqa, ¿pitaq kanki? Niyämë kachayämaqnïkunata willayänäpaq. ¿Imatataq kikikipaq ninki?”. Tsënam Juanqa kënö contestarqan: “Noqaqa tsunyaqchö sinchipa kënö willakoqmi kä: ‘Jehoväpa näninta pampatsayë’, Diospa willakoqnin Isaïas ninqannö” (Juan 1:19-23).

“Tsëqa, ¿imanirtaq bautizar këkanki ni Cristu, ni Elïas, ni shamoqpaq kaq Diospa Willakoqnin mana këkarninqa?”, nirmi masraq tapuyarqan. Tsënam Juanqa kënö nirqan: “Noqaqa yakuchömi bautizä. Peru jukmi mana reqiyanqëki qamkunachö shëkan, qepäta shamoq kaq” (Juan 1:25-27).

Tsënö nirmi Juanqa rikätsikurqan nänita alistëkanqanta, juk parlakïchöqa, nunakunatam alistëkarqan Rey kanampaq kaq Mesïasta chaskiyänampaq listu këkäyänampaq. Juanqa pëpaq parlarmi kënö nirqan: “Qepäta shamoq kaqqa, noqapitapis mas autoridäyoqmi, y noqalläqa manam llanqinllatapis qotutsita puëdillätsu” (Mateu 3:11). Jina nirqanmi: “Qepäta shamoq kaqmi, puntäramashqa, porqui noqa manaraq kaptïmi pëqa karqanna” (Juan 1:15).

 “Arrepentikuyë, porqui ciëluchö Gobiernuqa këllachönam këkan” nir Juan willakunqanwanqa rikätsikïkarqan, Diospita yachatsikurnin Jesus qallanampaqna këkanqantam (Mateu 3:2).