LÜCAS 11:37-54

  • FARISEUKUNA ISHKË QAQLLA KAYANQANTA CLÄRU RIKÄTSIKUN

Judëallachöraq këkaptinmi, Jesusta juk fariseu wayinman mikoq ëwanampaq convidarqan, itsachi junaqpa mikuyarqan (Lücas 11:37, 38; igualaratsi Lücas 14:12 textuwan). Manaraq mikurmi, fariseukunaqa kukuchinkunayaq makinkunata paqakuyaq, peru Jesusqa manam tsëta rurarqantsu (Mateu 15:1, 2). Diospa Leynimpa contran mana kaptimpis, tsënö paqakïqa manam obligädutsu karqan.

Tsë costumbrita Jesus mana qatinqampitam tsë fariseuqa espantakurqan, tsëmi Jesusqa kënö nirqan: “Qamkuna, fariseu kaqkunaqa, cöpapata y plätupatapis jananllatam limpiariyanki, peru ruripaqa, imëkapaq mallaqäkoq këwan y alläpa mana alli rurëkunawan juntam këkäyanki. ¡Juiciunnaqkuna! Jananta ruraqmi rurintapis rurashqa, ¿o manaku?” (Lücas 11:39, 40).

Manam manaraq mikur makita paqakïtsu mana alliqa karqan, sinöqa ishkë qaqlla kayanqanmi. Makinkunata tsënö paqakoq fariseukuna y wakin nunakunaqa, manam shonqunkunapita mana allikunataqa limpiëkäyarqantsu. Tsëmi Jesusqa kënö consejarqan: “Ankupäkoq kënikikunachö qarakuyanqëkikunaqa shonqïkikunapita katsun, y ¡rikäyë!, tsëqa llapanchöpis limpium kayanki” (Lücas 11:41). ¡Tsëqa rasun kaqllam karqan! Imatapis qarakurninqa, shonquntsikpita patsë kuyakïwanmi ruranantsik, y manam wakinkuna rikämänantsikllapaqtsu ni alli tukurtsu.

Jina Jesusqa kënömi nirqan: “Qamkunaqa hierbabuënapita, rüdapita y huertachö tukï qorakunapitam chunka kaq partita qoyanki, peru Diospa kuyakïninta y pë munanqannö alli kaqkunata rurëtaqa mana kaqpaqmi churayanki”. Jina, “tsëkunata rurayänëkiqa precisarqanmi, peru manam wakin kaqkunataqa mana kaqpaq churayänëkitsu karqan” nirqanmi (Lücas 11:42). Diospa Leyninqa mandakoq chakrankunachö ëlluyanqankunapita chunka kaq partita qoyänampaqmi (Deuteronomiu 14:22). Jina mentapita, rüdapita y mikïta pukutätseq wakin qorakunapita y plantakunapitapis qoyänanmi kaq. Fariseukunaqa tsë plantakunapita chunka kaq partitaqa mana qonqëtam qoyaq, peru ¿Diospa rikëninchö humildi këta, alli kaqta rurëta y Leypa mas precisaq mandakïninkunataqa precisaqpaqtsuraq churayaq? (Miquëas 6:8).

Manam, tsëmi Jesusqa kënö nirqan: “¡Allaw qamkuna, fariseukuna, porqui qamkunaqa Diosta adorayänan wayikunachö punta puntaman täkïta, y qatukuyänan pampakunachö shumaq saludayäshunëkitam gustayanki! ¡Allaw qamkuna, porqui mana rikakoq sepultürakunanömi kayanki, tsënö kaptinmi nunakunaqa tsëkuna janampa puriyan, y musyayantsu ima janampa purikäyanqanta!” (Lücas 11:43, 44). Awmi, nunakunaqa cuentata mana qokushpam tsë sepultürakunataqa jaluriyaq, tsëmi tsë junaqqa Diospa rikëninchöqa limpiunatsu kayaq. Tsënö nirqa tsë sepultürakuna cuenta fariseukunapa mana alli rurëninkuna alërulla mana rikakanqantam Jesusqa rikätsikïkarqan (Mateu 23:27).

Leyta alli reqeq nunanam, “Maestru, tsëkunata nirqa noqakunatapis ofendikäyämankim” nirqan. Rasumpa kaqchöqa, nunakunata mana allita yachëkätsiyanqantam cuentata qokuyänan karqan. Tsëmi Jesusqa kënö contestarqan: “¡Allaw qamkunapis, Leyta alli reqeqkuna, porqui nunakunapa jananmanmi churayanki sasa apanan cargakunata, peru kikikikunaqa manam tsë cargakunata ni juk dëdïkikunallawampis yatayankitsu! ¡Allaw qamkuna, porqui Diospa willakoqninkunapa sepultürankunatam sharkatsiyanki, peru qamkunapa unë kastëkikunam pëkunataqa wanutsiyarqan!” (Lücas 11:45-47).

 Tsë cargakunaqa costumbrikunata cumplitsita tïrayanqan y Leykunata mana allipa entienditsikuyanqanmi karqan. Tsë llapanta cumpliyänampaq nunakunata obligarmi, lasaq qepi cuentata janankunaman churëkäyarqan. Abelpita qallëkurmi Diospa willakoqninkunata unë kastankunaqa wanutsishqa kayarqan. Y tsë nunakunapa sepultürankunata altsaparmi pëkunata respetaq tukïkäyarqan, peru rasumpa kaqchöqa unë kastankunanöllam mana allita rurëkäyarqan. Hasta Diospa mas precisaq Willakoqnintapis wanutsitam tirëkäyarqan. Tsëmi Jesusqa tsëkunata rurayanqanrëkur Dios condenanampaq kaqta nirqan. Y tsëta ninqanqa 38 wata pasariptinmi 70 watachö cumplikärirqan.

Jina kënömi nirqan: “¡Allaw qamkuna, Leyta alli reqeqkuna, porqui qamkunaqa musyëpa llävintam nunakunata qochiyarqunki. Manam kikikikuna yëkuyarqunkitsu, y yëkikaqkunatapis michëtam tïrayarqunki!” (Lücas 11:52). Pëkunaqa Diospa Palabranta yachatsikuyänampa rantinmi, reqiyänanta y entiendiyänanta jaqiyaqtsu.

¿Ima niyarqantaq Ley qellqaqkuna y fariseukunaqa? Tsëpita Jesus yarquriptinmi alläpa piñakuyarqan y masraq tapupar qallëkuyarqan. Peru tsënöqa rurayarqan manam yachakïta munartsu, sinöqa parlanqanchö imallatapis mana allita ninqampita prësuyänampaqmi.