MATEU 21:28-46 MARCUS 12:1-12 LÜCAS 20:9-19

  • ISHKË TSURIYOQ NUNAPITA WILLAKUN

  • ÜVAS CHAKRACHÖ TRABAJAQ NUNAKUNAPITA WILLAKUN

Precisaq sacerdötikuna y respetashqa nunakunam, templuchö ruranqankunata ima autoridäwan rurëkanqanta Jesusta tapushqa kayarqan, peru Jesusqa juk tapukïwanmi pëkunata upällaratsirqan. Tsëpitanam, imanö nuna kayanqanta rikätsikunampaq juk willakïta willakurqan.

Kënömi nirqan: “Juk nunapam ishkë tsurinkuna kapurqan. Tsëmi punta kaqta kënö nirqan: ‘Tsurillä, kanan junaq üvas chakraman trabajaq ëwë’. Contestarnam pëqa, ‘manam ëwashaqtsu’ nirqan. Peru tsëpitaqa pësakurqanmi, tsëmi trabajaq ëwarqan. Qepa kaq tsurinman witirirnam, pëtapis jina tsënölla nirqan. Pënam, ‘ëwashaqmi teytë’ nirqan. Peru manam ëwarqantsu. ¿Ishkampita mëqantaq teytampa munëninta rurarqan?” (Mateu 21:28-31). Clärum këkarqan, punta kaq tsurinmi teytan mandanqanta rurarqan.

Tsënam contranchö këkaqkunata Jesus kënö nirqan: “Rasuntam niyaq, impuestu cobrakoqkuna y jukwan jukwan kakoq warmikunam qamkunapa puntëkikunata Diospa Gobiernunman ëwayan”. Tsë nunakunaqa manam Diosta sirwiyarqantsu. Tsënö kaptimpis, punta kaq tsurinömi arrepentikuyarqan y Diosta sirwir qallëkuyarqan. Peru qepa kaq tsurinöpis, pushakoq religiösukunaqa Diosta sirweq tukuyaqllam. Kënömi Jesus nirqan: “[Bautizakoq] Juanqa alli kaq nänita rikätsikurmi shamurqan, tsënö kaptimpis qamkunaqa manam creiyarqëkitsu. Peru impuestu cobrakoqkuna y jukwan jukwan kakoq warmikunaqa creiyarqanmi, y tsëta rikëkarpis qamkunaqa manam pësakuyarqëkitsu ni creiyarqëkitsu” (Mateu 21:31, 32).

Tsëpitanam, pushakoq religiösukuna Diosta sirwiyanqanchö mana alli këkäyanqampitapis, pasëpa mana alli kayanqanta rikätsikur kënö nirqan: “Juk nunam üvaskunata plantarqan y jiruroqnimpam cercuta perqarqan, y üvas jaluyänan pözutam rurarqan y juk törritam sharkatsirqan; tsëpitanam, üvas chakrata arrendaqkunata arrendakïkur juk nacionta ëwakurqan. Cosëcha witsannam, juk sirweqninta kacharqan üvas chakranta arrendaqkunapita pëpa kaqta ëllumunampaq. Peru pëkunanam, tsarïkurnin maqakïkuyarqan, y jinëllata qarquriyarqan. Y yapëmi juk mas sirweqninta pëkuna kaqman kacharqan, y pëpatanam, peqanta rachirayäpurqan y allqutsayarqan. Y juk mastam kacharqan, y pëtanam wanutsiyarqan, y mëtsikaq mastam kacharqan, y pëkunatapis maqayarqanmi y wakintanam wanutsiyarqan” (Marcus 12:1-5).

¿Jesus willakunqanta entiendiyarqantsuraq? Itsachi Isaïas kënö ninqanta yarpäriyarqan: “Tröpakunata mandaq Jehoväpa üvas chakranqa Israel wayim; Judä nunakunanam pë kuyanqan plantakuna kayarqan. Pëqa alli kaq rurëta rurayänantam shuyararqan, peru mana alli kaq rurëllatam rurayarqan” (Isaïas 5:7). Tsëtanöllam Jesuspis willakurqan. Üvas chakrapa duëñunqa Jehovämi, y Diospa Leyninwan “cercashqa” üvas chakranam Israel nacion karqan. Jehoväqa tsë markata yachatsiyänampaq y alli kaqta rurayänampaqmi willakoqninkunata mandarqan.

Peru üvas chakrachö trabajaqkunam kachanqan sirwipakoqkunata maqayarqan y wanutsiyarqan. Jesusmi kënö nirqan: “[Üvas chakrayoqpaqa] juk masran kapurqan kachanampaq, juk kuyashqa tsurin. Pëtam llapampa ultimunta pëkuna kaqman kacharqan ‘tsurïtaqa respetayanqam’ nirnin. Peru üvas chakra arrendaqkunaqa kikinkunapuram kënö ninakuyarqan: ‘Këmi herenciata chaskeqpaq kaq. Shayämï, wanuratsishun herencian noqantsikpa kanampaq’”. Tsëmi tsarïkur wanuratsiyarqan (Marcus 12:6-8).

Tsënam pëkunata Jesus kënö tapurqan: “¿Imataraq  üvas chakrayoq nuna ruranqa?” (Marcus 12:9). Pushakoq religiösukunanam, “mana alli nunakuna kayanqampitam, alläpa mantsakëpaq ushakëta pëkunaman apamunqa, y juk arrendaqkunatam üvas chakranta arrendakunqa, y pëkunam cosëcha witsan chäriptin pëpa kaqta qoyanqa” niyarqan (Mateu 21:41).

Mana cuentata qokushpam kikinkunalla condenakuriyarqan, porqui pëkunaqa Jehoväpa ‘üvas chakranta arrendaqkunanömi’ kayarqan, y tsë chakraqa Israel nacionmi karqan. Tsë chakrachö trabajaqkuna imëka plantakunata wayutseq cuenta Tsurinman markäkuyänantam Jehoväqa shuyararqan. Pushakoq religiösukunata rikëkurmi kënö tapurqan: “¿Manaku ni imëpis leyiyashqanki Diospa Palabranchö kënö qellqarëkaqta: ‘Perqaqkuna mana sirweqpaq churayanqan rumim, esquïnachö ëwaq mas precisaq kaq rumi tikrashqa. Tsëqa Jehoväpitam shamushqa, y alläpa shumaqmi rikënintsikpaq’?” (Marcus 12:10, 11). Tsëpitanam ima nita munëkanqanta kënö nir rikätsikurqan: “Tsëmi qamkunata niyaq, Diospa Gobiernunqa qamkunapita qochishqam kanqa, y pë munanqanta ruraq naciontam qoshqa kanqa” (Mateu 21:43).

‘Pëkunaman pensëkur’ tsë willakïta willakushqa kanqantam Ley qellqaqkunawan precisaq sacerdötikunaqa cuentata qokuriyarqan (Lücas 20:19). Tsëmi ‘herenciata chaskeqpaq kaqtaqa’ masraq wanutsita munayarqan. Peru tsëchö nunakuna Jesusta Diospa willakoqnintanö rikäyaptinmi, tsë höraqa wanutsiyarqantsu.