JUAN 17:1-26

  • DIOSTA Y TSURINTA REQIPITA BENDICIONKUNA

  • JEHOVÄ, JESUS Y QATEQNINKUNA JUKNÖLLA KAYANQAN

Ichikllachöna ëwakunan kaptinmi, alläpa kuyarnin apostolninkunata kallpata qoykashqa karqan. Tsëpitanam ciëluman rikëkur Teytanta kënö mañakurqan: “Tsurikita alläpa precisaq këman churë, tsënöpa Tsurikipis alläpa precisaqpaq churashunëkipaq, tsëta rurëkullë, llapan nunakunata pëpa makinman churanqëkinölla, tsënöpa llapan qonqëki nunakunata imëyaqpis kawakïta qonampaq” (Juan 17:1, 2).

Diosta alabayänan mas precisanqantam Jesusqa cläru rikätsikurqan. Peru nunakuna mana wanushpa kawakïta puëdiyänampaq kaqtapis rikätsikurqanmi. Diosqa Jesuspa autoridäninmanmi llapan nunakunata churashqa, tsëmi Jesusqa wanunqanrëkur llapankunata tsënö kawakïta qoyta puëdin. Peru wallkaqllam tsëtaqa chaskiyänan karqan. ¿Imata rurartaq tsënö kawëta chaskiyänan karqan? Jesusmi kënö nirqan: “Këmi imëyaqpis kawakïman chätsikun, qam japallan rasumpa kaq Diosta reqikäyäshunqëki, y qam kachamunqëki Jesucristuta reqikäyanqan” (Juan 17:3).

Awmi, pipis imëyaqpis kawakïta chaskita munarqa, Teytanta y Jesustam alli reqinan y pëkunapa amïgunkuna këta tïranan. Imatapis pëkunanömi rikänan. Jina wakinkunata tratarninqa pëkunanömi këta tïranan y imëyaqpis kawakïpitaqa Diosta alabë mas precisanqantam musyanan. Tsëpaq yapë parlarmi Jesus kënö nirqan:

“Noqaqa ruranäpaq nimanqëkitam rurëta usharqö, tsënöpam patsachö qamta alläpa precisaqpaq churarqoq. Tsëqa Teyta, kananqa lädïkichö kanäta jaqïkamë y alläpa precisaq këman churëkamë, nunakuna manaraq kayaptin lädïkichö alläpa precisaqchö kanqätanölla” (Juan 17:4, 5). Ciëluchöqa Jesusqa alläpa precisaqmi kashqa karqan, tsëmi Teytanta mañakïkarqan kawaritsirnin tsë precisaq këta yapë qoykunampaq.

Tsënö kaptimpis, sagrädu rurëninwan imata logranqantaqa Jesusqa manam qonqarqantsu. Tsëpitanam kënö nirqan: “Mana cäsukoq nunakunapita qomanqëki kaq nunakunatam jutikita musyatsirqö. Qampam kayarqan, y noqatam qomarqëki, y pëkunaqa wiyakuyashqam palabrëkita” (Juan 17:6). Jesusqa manam Diospa jutinllatatsu yachatsikurqan, sinöqa Pë imanö kanqanta y nunakunata imanö tratanqantam apostolkunata yachatsirqan.

Apostolkunaqa Jehovä imanö kanqanta, Jesus ima carguyoq kanqanta y imakunata yachatsikunqantam musyariyarqan. Peru humildi karmi Jesusqa kënö nirqan: “Nimanqëkikunatam pëkunata willarqö, y pëkunaqa chaskikuyashqam, y rasumpam musyayashqa noqaqa qampa jutikichö shamunqäta” (Juan 17:8).

Tsëpitanam Jesusqa, wakin nunakunapita qateqninkuna jukläya kayanqanta rikätsikurnin kënö nirqan: “Manam mana cäsukoq nunakunapaqtsu rogakoq, sinöqa qomanqëki kaqkunapaqmi, porqui pëkunaqa qampam kayan [...]. Santu Teyta, qomanqëki jutikirëkur pëkunata cuidëkullë, tsënöpa juknölla kayänampaq, noqantsik juknölla kanqantsiknö. [...] Imëkapitam tsaparqö, y manam ni mëqampis ushakashqatsu kashqa, sinöqa ushakänampaq kaqllam”. Tsëtaqa nikarqan traicionakoq Jüdas Iscariötipaq parlarmi (Juan 17:9-12).

Kënö nirmi sïguirqan: “Mana cäsukoq nunakunaqa pëkunata chikiyashqam”. Jina nirqanmi: “Manam mana cäsukoq nunakunapita jorqarinëkipaqtsu rogakoq, sinöqa Satanaspita cuidëkunëkipaqmi. Pëkunaqa manam mana cäsukoq nunakunanötsu kayan, noqapis mana cäsukoq nunakunanö mana kanqänö” (Juan 17: 14-16). Mana cäsukoq nunakunachö kawarmi, apostolkuna y wakin qateqninkunaqa pëkunanö mana kayänampaq kallpachakuyänan karqan. Y ¿imanötaq tsëtaqa lograyänan karqan?

Diosllata sirwiyänampaq imëkachö limpiu karmi. Y tsëpaqqa Hebreu Idiömachö Diospa Palabran yachatsikunqannö y Jesus yachatsikunqannömi kawayänan karqan. Tsëmi Teytanman kënö mañakurqan: “Rasumpa kaqwan pëkunata santuyätsi; palabrëkim rasumpa kaqqa” (Juan 17:17). Tiempuwannam wakin apostolkunaqa santu espïritupa yanapakïninwan Bibliachö kanampaq wakin librukunata qellqayänan karqan, y tsëkunapis Diospa rikënimpaq limpiu kayänampaqmi nunakunata yanapanan karqan.

Peru wakinkunapis ‘rasumpa kaqtaqa’ chaskikuyänanmi karqan. Tsëmi Jesusqa kënö nirqan: “Rogakoqqa, manam pëkunarëkurllatsu, sinöqa pëkuna parlayanqanta wiyarir noqaman markäkoq kaqkunapaqwanmi”. ¿Y imatataq mañakïkarqan? Jina kënömi nirqan: “Llapankuna juknölla kayänampaq, imanömi Teyta qam noqawan juknölla kanki [...], tsënölla pëkunapis noqantsikwan juknölla kayänampaq” (Juan 17:20, 21). Jesuswan Teytanqa manam jukllëllatsu kayan. Sinöqa llapanchö acuerdu karmi juknölla kayan. Y qateqninkunapis juknölla kayänampaqmi Jesusqa mañakïkarqan.

Jesusqa Pëdruta y wakintam nishqa karqan ciëluta ëwakurnin pëkunapaq juk sitiuta alistapunampaq (Juan 14:2, 3). Tsëmi Teytanman kënö mañakurqan: “Teyta, qomanqëki kaqkuna noqa kanqächö kayänantam munä, tsënöpa alläpa precisaqpaq churamanqëkita rikäyänampaq, porqui patsachö nunakuna yurikur manaraq qallayanqampitam qamqa kuyamarqëki” (Juan 17:24). Tsënömi Jesusqa rikätsikurqan, Adanpawan Ëvapa wamrankunapis manaraq kaptin, Jesusta Dios kuyashqa kanqanta.

Mañakïninta ushëkarnam, Jesusqa Teytampa jutimpaq y apostolninkunata y shamoq tiempuchö ‘rasumpa kaqta’ chaskikoqkunata Dios kuyanqanta rikätsikur, kënö nir usharirqan: “Noqaqa pëkunata jutikita musyatsirqömi y musyatsishaqmi, tsënöpa noqata kuyamanqëkinölla pëkunapis kuyakoq kayanqanta rikätsikuyänampaq, y noqa pëkunawan juknölla kanäpaq” (Juan 17:26).