JUAN 15:1-27

  • RASUMPA KAQ ÜVAS PLANTA Y RÄMANKUNA

  • ¿IMANÖTAQ JESUSPA KUYAKÏNINCHÖ IMËPIS KASHWAN?

Jesusqa markäkoq apostolninkunatam shumaq parlaparnin animëkarqan. Tardinam karqan, itsapis pullan paqaspitapis masna. Tsëpitanam kënö nirnin shumaq yachatsirqan.

Kënö nirmi qallarqan: “Noqam rasumpa kaq üvas planta kä, y Teytämi üvas plantata cuidaq” (Juan 15:1). Tsëqa Israelta niyanqanwanmi igualarqan, tsë naciontam Jehoväpa üvas plantan niyarqan (Jeremïas 2:21; Osëas 10:1, 2). Peru Jehoväqa manam tsë nacionta chaskinannatsu karqan (Mateu 23:37, 38). Tsëmi Jesusqa tsëraq pasakunampaq kaqta willakïkarqan. Pëmi üvas planta cuenta karqan y 29 watachö akranqampita patsëmi Teytan cuidëkarqan. Peru üvas plantanö pëlla mana kanqantam rikätsikurqan, tsëmi kënö nirqan:

“[Teytäqa] noqachö këkaq mana wayoq rämataqa llapantam wallurin, y wayoq kaq rämataqa, mas wayunampaqmi llümapar limpian. [...] Imanömi juk rämapis üvas plantachö mana këkarqa kikinllapita wayïta puëdintsu, tsënöllam noqawan juknölla imëpis mana karqa qamkunapis wayïta puëdiyankitsu. Noqam üvas planta kä; qamkunam rämakuna kayanki” (Juan 15:2-5).

Jesusmi qateqninkunata änirqan ëwakurpis santu espïrituta pëkunapaq mandanampaq kaqta. Tsëpita 51 junaqkunatam apostolkuna y wakin qateqninkuna tsë espïrituta chaskiriyarqan. Tsënöpam üvas plantapa rämanman tikrariyarqan. Y Jesuswanmi juknölla kayanan karqan. ¿Imapaq?

Jesusmi kënö nirqan: “Noqawan imëpis juknölla kaq, y noqa pëwan juknölla kaptïqa, pëqa mëtsikatam wayunqa; porqui noqapita rakikarqa, manam ni imatapis rurëta puëdiyankitsu”. Üvas plantapa ‘rämankunaqa’ Jesuspa qateqninkunam kayarqan, y pë kanqannölla këta tïrar, Diospa Gobiernumpita yachatsikur y qateqnin kayänampaq nunakunata yanaparninmi, atskata wayuyänan karqan. Y ¿imaraq pasakunman karqan Jesuswan juknölla mana kaqkunawan y mana wayoqkunawan? Pëmi nirqan: “Pipis noqawan juknölla imëpis mana karqa, rämanömi wallurir jitashqa kanqa”. Jina kënömi nirqan: “Sitsun noqawan juknölla imëpis kayanki, y ninqäkuna shonqïkikunachö imëpis këkanqa, tsëqa munayanqëkita mañakuyë, y mañakuyanqëkinömi rurakanqa” (Juan 15:5-7).

Mandanqankunata cäsukuyänampaqmi Jesusqa yapë yarpätsirqan (Juan 14:15, 21). Y kënömi nirqan: “Mandakunqäkunata wiyakurqa, kuyakïnïchömi imëpis kayanki, noqapis Teyta mandakushqankunata wiyakushqa kar, kuyakïninchö imëpis kanqänö”. Peru manam Jehoväta y Jesusta kuyayanqanllatatsu rikätsikuyänan karqan. Jesusmi kënö nirqan: “Këmi mandakïnï: qamkunata noqa kuyayanqaqnöllam, qamkunapis jukniki juknikikuna kuyanakuyänëki. Manam ni pipis këpita mas kuyakoqqa kantsu: pipis amïgunkunarëkur kawëninta qoqpitaqa. Sitsun mandayanqaqkunata rurayanki, tsëqa amïgükunam kayanki” (Juan 15:10-14).

Jesusqa pëman markäkoqkunarëkurmi juk ishkë hörallachöna wanunan karqan. Tsëmi qateqninkunapis pënölla kuyakoq kayänampaq y wakinkunarëkur wanuyänampaqpis listu këkäyänan karqan. Tsënöpam qateqninkuna kayanqanta rikätsikuyänan karqan, pëmi puntatana kënö nishqa karqan: “Këta rurayaptikim llapankuna musyayanqa qateqnïkuna kayanqëkita, jukniki juknikikuna kuyanakuyaptiki” (Juan 13:35).

Apostolkunaqa yarpäyänanmi karqan amïgunkunatanö Jesus kuyanqanta. Peru ¿imanirtaq amïgunkuna kayarqan? Jesusmi kënö nirqan: “Qamkunataqa amïgükuna nirmi qayayarqoq, porqui Teytäpita llapan wiyanqätam qamkunataqa  musyatsiyarqoq”. Jesuspa amïgun kë y Teytan willanqankunata musyëqa alläpa shumaqchi karqan. Peru amïgun karnin sïguiyänampaqqa, wayoq cuentam yachatsikur sïguiyänan karqan. Tsënö rurayaptinqa, ‘imatapis jutinchö mañakuyaptin’ Teytan qonampaq kaqtam Jesusqa nirqan (Juan 15:15, 16).

Kuyanakurmi qateqninkunaqa imëkapa pasarpis alleq tsarakuyänan karqan. Chikiyänampaq kaqta nirpis Jesusqa kënö nirmi kallpa qorqan: “Mana cäsukoq nunakuna chikiyäshuptikiqa, musyayankinam qamkunapita mas puntata noqata chikiyämashqa kayanqanta. Sitsun qamkuna mana cäsukoq nunakunanö kayankiman, tsëqa pëkunapa kayaptikim mana cäsukoq nunakunaqa kuyayäshunkiman. Peru qamkunaqa manam mana cäsukoq nunakunanötsu kayanki, sinöqa, mana cäsukoq nunakunapitam qamkunataqa noqa akrayarqoq, tsëmi mana cäsukoq nunakunaqa chikiyäshunki” (Juan 15:18, 19).

Imanir chikiyanqanta willakurmi Jesusqa kënö nirqan: “Tsë llapankunataqa jutïrëkurmi contrëkikuna rurayanqa, porqui pëkunaqa manam kachamashqa Kaqta reqiyantsu”. Milagrunkuna chikeqninkunata condenanqanta rikätsikurmi Jesus kënö nirqan: “Sitsun pipis mana ruranqan rurëkunata pëkunapa rikëninkunachö rurashqatsu käman karqan, tsëqa manam jutsankuna kanmantsu karqan; peru kananqa rikäyämashqam y chikiyämashqam, y Teytätapis chikiyashqam”. Awmi, tsënö chikishqa kayänampaq kaqqa unëpitanam qellqashqa këkarqan (Juan 15:21, 24, 25; Salmus 35:19; 69:4).

Jesusqa yapëmi santu espïrituta änikurqan. Tsë alläpa puëdeq kallpataqa llapan qateqninkunam chaskita puëdiyan y masta wayuyänampaq, juk parlakïchöqa, Diospita ‘musyatsikuyänampaqmi’ yanapëta puëdin (Juan 15:27).