MATEU 21:12, 13, 18, 19 MARCUS 11:12-18 LÜCAS 19:45-48 JUAN 12:20-27

  • JUK HÏGUS MONTITA MALDECIN Y TEMPLUPITA QATUKOQKUNATA QARQUN

  • MËTSIKAQ KAWAYÄNAMPAQ JESUS WANUN

Jericöpita chäyanqampitaqa, Jesuswan qateqninkunaqa kima ampinam Betaniachö kashqa kayarqan. Lünis 10 de nisan qoyanam, Jerusalenman ëwayarqan. Jesusqa mallaqarmi, juk hïgus montita rikärirqan y tsëman ëwarqan.

Marzu killa ushënam karqan, peru hïguskuna wayuyänan tiempuqa juniu killa witsanran karqan. Peru tsë hïgus montiqa raprärishqanam karqan. Tsëchi Jesusqa wayïkanqantana pensarqan, peru manam tsënötsu karqan. Tsë hïgus monti raprakunayoqna karpis manaran wayurqanraqtsu. Tsëmi Jesusqa, “kanampita witsëpaqa amana ni pipis wayïnikita mikutsunnatsu” nirqan (Marcus 11:14). Jinan höram tsë montiqa tsakirirqan. Waränin junaqnam tsëta ruranqan ima ninan kanqanta Jesusqa entienditsikurqan.

Tsëpita mas rätunllatanam, Jesuswan qateqninkunaqa Jerusalenman chäriyarqan, y pëqa templutam ëwarqan, tsëtaqa qanyannin tardinam rikapakushqa karqan. Peru tsë junaqqa, 30 wata Pascua fiestachö qepa kima watatanöna ruranqantam yapë rurarqan (Juan 2:14-16). Kë kaq kutichöqa llapan qatukoqkunata y ranteqkunatam templupita qarqurqan. Jina qellë trokaqkunapa mësankunata y palumakunata rantikoqkunapa täkunankunatam jitakacharkurqan (Marcus 11:15). Templupa patiumpa imallatapis pasatsiyänantaqa manam jaqirqantsu.

¿Imanirtaq qellë trokaqkunata y paluma rantikoqkunata tsënö rurarqan? Pëmi kënö nirqan: “¿Manaku kënö qellqashqa këkan: ‘Wayïqa, llapan nacion nunakuna mañakuyänan wayi nirmi reqishqa kanqa’ nir? Peru qamkunaqa suwakoqkunapa machëninmanmi tikratsiyarqunki” (Marcus 11:17). Tsënöqa nirqan, kayashqa ofrendakunapaq tsë animalkunata alläpa chaniyoqchö rantikuyaptinmi. Tsëmi Jesusqa tsë qatukoqkunata suwakunatanö rikarqan.

Precisaq sacerdötikuna, Ley qellqaqkuna y tsë markachö precisaq nunakuna tsëta musyarirqa, masran Jesusta wanutsita tïrayarqan. Peru yachatsikunqanta mëtsikaq wiyaq ëwayaptinmi, tsëta rurëtaqa puëdiyarqantsu.

Tsë Pascua fiestamanqa manam judïu kaqkunallatsu ëwayarqan, judaismu religionman yëkushqakunapis tsëchömi këkäyarqan. Grecia nunakunapis tsë fiestachö Diosta adorayänampaqmi ëwashqa kayarqan. Pëkunam Felïpita niyarqan Jesusta rikëta munayanqanta, itsachi pëmanqa witiyarqan griëgu idiömachö jutin kaptin. Felïpiqa mañakuyanqan alli o mana alli kanqanta mana musyarmi Andresta tapurqan. Tsënam Jesusta willaq ishkankuna ëwayarqan, itsachi Jesusqa templullachöraq këkarqan.

Jesusqa juk ishkë junaqkunallachönam wanunan karqan, tsëmi pï mëtapis pï kanqanta musyatsikunampaqqa höratsu karqan. Tsëmi apostolninkunata juk igualatsikïwan kënö contestarqan: “Chäramushqanam höra nunapa Tsurin precisaq këman churashqa kanampaq. Rasumpa kaqllatam qamkunata niyaq: trïgu muru allpaman mana shikwar y mana wanurqa, juk murullam imëpis këkanqa; peru wanurirqa, mëtsikatam wayun” (Juan 12:23, 24).

Juk gränulla trïgu muruqa mana kaqnöllam. Peru patsaman shikwarkur y ‘wanurirqa’, plantanönam jeqaramun y tiempuwanqa winarkurmi espïgärin. Tsë cuentallam, Jesuspis jutsannaq juk nunalla karqan, peru wanunqanyaq Diosta mana jaqipaq sirwinqanwanmi, pënölla Diosta sirweq nunakuna imëyaqpis kawëyoq kayänampaq yanapakunan karqan. Tsëmi kënö nirqan: “Kawëninta alläpa kuyaq kaqqa, kawënintam ushakäratsin, peru kë munduchö kawëninta  chikeq kaqqa, imëyaqpis kawëta chaskinampaqmi kawëninta salvanqa” (Juan 12:25).

Jesusqa manam kikinllamantsu pensëkarqan, tsëtam kënö ninqanwan rikätsikurqan: “Sirwimëta munaq kaqqa, qatimätsun, y mëchöpis noqa këkanqächömi, sirwimaqnïpis këkanqa. Pipis sirwimëta munaq kaqtaqa, Teytam bendicinqa” (Juan 12:26). Tsëqa, ¡alläpa shumaq bendicionmi! Teytan bendicinqan kaqkunaqa Cristuwan juntum Diospa Gobiernunchö kayanqa.

Sufritsiyänampaq kaqman y alläpa penqakïchö wanunampaq kaqman pensarmi, Jesusqa kënö nirqan: “Alläpa yarpachakurmi këkä, ¿y ima nishaqraq? Teyta, kë hörapita salvëkallämë. Tsënö kaptimpis, tsëpaqmi kë hörapaqqa shamurqö” (Juan 12:27). Jesusqa Diospa llapan munëninta cumplinampaqmi listu këkarqan, hasta wanurinampaqpis.