JUAN 21:1-25

  • GALILËA QOCHA KUCHUNCHÖ APOSTOLKUNATA JESUS YURIPUN

  • PËDRUWAN WAKINKUNAM ÜSHANKUNATA CUIDAYÄNAN

Apostolninkunawan juntakanqan ultimu paqasmi, Jesusqa pëkunata kënö nishqa karqan: “Wanunqäpita sharkaramurqa, puntëkikunatam Galilëa provinciaman ëwashaq” (Mateu 26:32; 28:7, 10). Tsëmi mëtsikaq qateqninkuna tsëman ëwayarqan, peru ¿imataraq Galilëachöqa rurayänan karqan?

Tsëchömi Pëdruqa joqta apostolkunata kënö nirqan: “Pescaqmi ëwä”. Pëkunanam, “aku noqakunawampis” niyarqan (Juan 21:3). Peru paqasnimpi pescarpis, manam imatapis tsariyarqantsu. Waräriptinnam qocha kuchunman Jesus yurirkurqan, peru pëkunaqa manam reqiyarqantsu. Tsënam Jesusqa sinchipa kënö nirqan: “Wamralläkuna, manam ni imapis mikuyänëkipaq kayäpushunkitsu, ¿aw?”. Pëkunanam, “¡manam!” nir contestayarqan. Jesusnam, “barcupa derëcha kaq lädunman mällata jitayë, y tsëchömi tariyanki” nirqan (Juan 21:5, 6). Tsëmi jitarkuyarqan, peru mëtsika pescädukunata mälla achkurkamuptinmi sutëta puëdiyarqantsu.

Tsë höram Juanqa Pëdruta kënö nirqan: “¡Señortaq!” (Juan 21:7). Tsënam Pëdruqa pescanampaq qotukunqan röpanta raslla churakurkurqan. Y yakuman pintirkurmi 90 metrutanö qocha kuchunyaq nadar ëwarqan. Wakinkunanam mälla junta tsariyanqan pescädukunata qaracharkur barcuwan qepanta ëwayarqan.

Qocha kuchunman chärirmi “nina shanshëkaq jananchö pescädu churarëkaqta” y tantata rikäriyarqan. Tsëmi Jesusqa kënö nirqan: “Tsariyanqëki pescädukunapita apayämi”. Tsënam Pëdruqa 153 jatusaq pescädukunayoq mällata qarachar aparqan. Tsëpitanam Jesusqa, “shayämï, desayunariyë” nirqan. Llapanmi Jesus kanqantaqa musyarqan, tsëmi pï kanqantaqa ni mëqan tapurqantsu (Juan 21:9-12). Tsë kutiyaqqa, Jesusqa kima kutinam tsënö grüpu qateqninkunata yuripushqa karqan.

Jesusqa llapantam tantatawan pescäduta qararqan. Tsëpitanam, itsa pescädukunata rikëkurnin, Pëdruta kënö tapurqan: “Juanpa tsurin Simon, ¿tsëkunata kuyanqëkipitapis masku kuyamanki?”. Tsënöqa tapurqan, pescädu negociunta o pë ruranampaq mandanqanta mas precisaqpaq churanqanta musyëta munarmi. Pëdrunam, “awmi, Teytë, qamqa musyankim llapan shonqüwan kuyanqaqta” nirqan. Jesusnam, “achkasnïkunata mitsi” nirqan (Juan 21:15).

Tsëpitanam Jesusqa yapë kënö tapurqan: “Juanpa tsurin Simon, ¿kuyamankiku?”. Pëdruqa itsapis ichik llakinashqa kënö contestarqan: “Awmi Teytë, qamqa musyankim llapan shonqüwan kuyanqaqta”. Tsënam puntatanölla yapë kënö nirqan: “Üshalläkunata mitsi” (Juan 21:16).

Jesusqa yapëmi kënö tapurqan: “Juanpa tsurin Simon, ¿llapan shonqïkiwanku kuyamanki?”. Itsachi Pëdruqa pensarqan mana creirnin Jesusqa kima kutipana tsënö tapunqanta. Tsëmi Pëdruqa cläru kënö contestarqan: “Teytë, qamqa llapantam alleq musyanki; qamqa alleqmi musyanki llapan shonqüwan kuyanqaqta”. Jina yapëmi Jesusqa kënö nirqan: “Üshalläkunata mitsi” (Juan 21:17). Clärum këkan, congregacionta rikaqkunaqa, Diospa üshankunatam sirwiyänan.

Jesustaqa Dios mandanqanta ruraptinmi prësuyarqan y wanutsiyarqan. Y Pëdrutapis tsënölla pasanampaq kaqta entienditsirmi Jesus kënö nirqan: “Jövin karninqa kikikim vistikoq kanki, y munanqëkipam pureq kanki. Peru awkinyäriptikiqa, makikikunatam pallarinki y jukmi vistitsishunki, y mana munanqëkimanmi aparirkur apashunki”. Tsënö kaptimpis, “qatimarnï sïgui” nirqanmi Jesusqa (Juan 21:18, 19).

Tsënam Pëdruqa apostol Juanta rikärir Jesusta kënö nirqan: “Teytë, ¿y pëqa imanötaq kanqa?”. ¿Imaraq pasanan karqan Jesus alläpa kuyanqan kaq apostoltaqa? Jesusmi kënö nirqan:  “Noqa kutimunqäyaq pë këkänampaq munënï kaptinqa, ¿imataq qamta qokushunki?” (Juan 21:21-23). Pëdruqa wakimpaq mana yarpachakushpam Jesusta qatir sïguinan karqan. Imanö kaptimpis, apostol Juanqa llapampitapis mas kawanampaq kaqta y Jesusta Reytanö suëñïninchö rikänampaq kaqtam Jesusqa willakurqan.

Jesus llapan rurarqanta qellqayänampaqqa manam llapan röllukunapis tinkunmantsu karqan.