MATEU 26:21-29 MARCUS 14:18-25 LÜCAS 22:19-23 JUAN 13:18-30

  • JÜDAS TRAICIONANAMPAQ KAQTA JESUS WILLAKUN

  • WANUNQANTA YARPÄYÄNAMPAQ JESUS JUK CELEBRACIONTA PATSÄTSIN

Tsëllaraqmi Jesusqa apostolninkunapa chakinkunata paqapurnin, humildi kayänampaq yachatsishqa karqan. Peru tsë kutichöqa, itsa Pascua cëna usharishqanchö rey David musyatsikunqampita kënö willakurqan: “Noqawan alli pasakoq nuna, markäkunqä nuna, y noqawan juntu mikïnïta mikoq nunam, noqapa conträ [tikrakurishqa]”. Tsëpitanam, “qamkunapita juknikikunam rantikamanqa” nirqan (Salmus 41:9; Juan 13:18, 21).

Tsënam apostolninkunaqa rikänakurir, juknin juknin kënö niyarqan: “Teytë, ¿manam noqallätsu aw?”. Hasta Jüdas Iscariötipis tsënömi nirqan. Tsëpitanam Pëdruqa Juanta nirqan, pï traicionanampaq kaqta Jesusta tapunampaq. Tsëmi qasqun kaqman peqanta maslla witiratsir kënö nirqan: “Teytë, ¿pipaqtaq parlëkanki?” (Mateu 26:22; Juan 13:25).

Jesusnam “pakipi tantata ushmarkatsir qonqä kaqmi” nir contestarqan. Tsëpitanam, pakipi tantata juk plätuchö ushmarkatsir Jüdasta qorqan y kënö nirqan: “Nunapa Tsurinqa pëpaq qellqarëkanqannöllam ëwakunqa, peru ¡allaw, nunapa Tsurinta rantikoq nuna! Tsë nunapaqqa mas allim kanman karqan mana yurikunqan” (Juan 13:26; Mateu 26:24). Tsë höram, Satanasqa Jüdaspa shonqunman yëkurirqan. Tsë nunaqa, mana allikunata rurarmi Diablupa munënintana rurëkarqan, tsënöpam pëqa ‘ushakänan’ karqan (Juan 6:64, 70; 12:4; 17:12).

Jesusqa kënömi Jüdasta nirqan: “Rurëkanqëkitaqa, jukllana rurë”. Wakin apostolkunaqa pensayarqan qellë cäjata katsiptin, Pascua fiestapaq wanayanqankunata rantinampaq o imallatapis waktsakunata qonampaq mandëkanqantam (Juan 13:27-30). Peru Jüdasqa, Jesusta traicionanampaqmi ëwakurqan.

 Jüdas yarquriptinnam, Jesusqa juk mushoq celebracionta patsätsirqan. Juk tantata tsarirkurmi Diosta agradecikurir pakirirqan, y kënö nirmi apostolninkunata qorqan: “Këqa cuerpü cuentam, qamkunarëkur qoshqa kanampaq kaq. Këta rurar sïguiyë noqata yarpäyämarnï” (Lücas 22:19). Apostolninkunaqa tantata pasatsinakurmi mikuyarqan.

Tsëpitanam, cöpata tsarirkur Diosman mañakurir, makyanakur upuyänampaq apostolninkunata kënö nir qorqan: “Kë cöpaqa, qamkunarëkur ramashqa kanampaq kaq yawarnïwan patsakaq mushoq conträtu cuentam” (Lücas 22:20).

Tsënö ruranqanwanmi, Jesusqa wanïninta yarpäyänampaq juk celebracionta patsäratsirqan, tsëtaqa cada watam 14 de nisan junaq qateqninkuna yarpar rurayänan. Tsë celebracionqa yarpätsikun, Jesuswan Teytan mana jaqipa sirweqninkunata jutsapita y wanïpita librayänampaq rurayanqantam. Pascua fiestapitaqa mas precisaqmi, porqui markäkoq nunakuna rasumpa librashqa kayänampaq kaqtam rikätsikun.

Jesusqa nirqan ‘mëtsikaq nunakuna jutsankunapita perdonashqa kayänampaq yawarnin ramashqa’ kanampaq kaqtam. Mana jaqipa sirweq apostolninkuna y wakin qateqninkunapis, jutsankunapita perdonashqa kaq nunakunachömi këkäyan. Y kë nunakunam Diospa Gobiernunchö Jesuswan juntu kayanqa (Mateu 26:28, 29).