MATEU 26:69-75 MARCUS 14:66-72 LÜCAS 22:54-62 JUAN 18:15-18, 25-27

  • CAIFASPA WAYINCHÖ JESUSTA MANA REQINQANTA PËDRU NIN

Getsemanï huertachö Jesusta prësu tsaririyaptinmi, apostolkunaqa mantsakarnin escapakuyarqan. Peru ishkaq apostolninkunaqa manam escaparnin sïguiyarqantsu. Pëkunaqa Pëdruwan Jesuspa ‘juk mas qateqninmi’ kayarqan, itsapis apostol Juan karqan (Juan 18:15; 19:35; 21:24). Itsachi Anaspa wayinman apëkäyaptin Jesusta taripäriyarqan. Tsëpitanam mandakoq kaq sacerdöti Caifasman apayänampaq Anasqa nirqan, y tsë ishkan apostolkunaqa karu qepankunallatam qatiyarqan. Itsachi kikinkunatapis wanutsiyänanta mantsar y Jesusta ima pasanampaq kaqta mana musyar yarpachakïkäyarqan.

Apostol Juanqa mandakoq kaq sacerdöti Caifaswanmi reqinakoq, tsëmi wayimpa patiunman yëkaratsiyarqan. Peru Pëdruqa punkullachömi quedakurqan, tsëpitanam Juanqa kutirir sawanta täpaq sirwipakoq warmiwan parlarqan. Y tsëraqmi Pëdrutaqa yëkaratsiyarqan.

Tsë paqasqa alalarqanmi, tsëmi Caifaspa patiunchö këkaqkunaqa ninata tsaritsiyarqan y tsëchömi Pëdrupis qoñükur tëkarqan. Pëqa Jesuspa contran rurayanqan juiciu imanö ushanampaq kaqtam musyëta munarqan (Mateu 26:58). Tsaritsiyanqan nina mas atsikyaptinnam, yëkatsinqan warmiqa Pëdruta mas alli rikärirqan. Tsëmi kënö tapurqan: “¿Manaku qampis tsë nunapa qateqnin kanki?” (Juan 18:17). Pëdrutaqa wakinkunapis reqiriyarqanmi y Jesuspa qateqnin kanqantam niyarqan (Mateu 26:69, 71-73; Marcus 14:70).

Tsënam Pëdruqa pï kanqanta niyänanta mana munar, alläpa piñakur punku kaqta ëwakurqan. Jina Jesuswan mana purinqanta nirmi, “manam pëta reqïtsu ni manam musyätsu imapaq parlëkanqëkita” nirqan (Marcus 14:67, 68). Tsëmi rasumpa kaqllata nikanqanta creiyänanta munar “maldecikur y jurarnin” qallëkurqan. Tsënömi rasumpa kaqllata parlëkanqanta y mana tsënö kaptinqa maldeciyänan y sufritsiyänan mas alli kanqanta rikätsikïkarqan (Mateu 26:74).

Tsëyaqmi Jesuspa contran juiciuta rurarnin sïguiyarqan, itsapis Caifaspa wayimpa altus cuartunchö. Itsachi Pëdruwan patiuchö këkaqkunaqa testïgukuna yëkoqta y yarqoqta rikëkäyarqan.

Galilëa nunakunanö Pëdru parlaptinmi cuentata qokuriyarqan ulikïkanqanta. Jina qoñükur këkäyanqanchömi, rinrinta wallupunqan Malcupa juk kastampis këkarqan. Tsëmi Pëdruta kënö nirqan: “Noqaqa qamtam huertachö pëwan këkaqta rikarqaq, ¿awku manaku?”. Peru tsë kima kaq kutichöpis Jesuspa qateqnin mana kanqantam nirqan, y Jesus ninqannöllam juk gällu cantarirqan (Juan 13:38; 18:26, 27).

Tsë höraqa itsachi tsë wayipa balconninchö Jesusqa këkarqan. Tsëpita patsëmi Pëdruta defrenti rikärirqan y Pëdruqa manachi imanö këtapis musyarirqantsu. Tsë hörachi Pëdruqa Pascua fiestata celebrarnin tsëllaraq cenayanqanchö Jesus ninqanta yarpärirqan. ¡Imanöraq tsë höraqa Pëdru sientikurqan! Neganqampita pësakurmi shonqunchö alläpa nanatsikurqan. Tsëmi waqtata yarqurir waqakïkurqan (Lücas 22:61, 62).

Peru ¿imanötaq tsëqa pasakurqan? ¿Manaku Pëdruqa Diospa kaqchö alli këkanqanta rikätsikurqan, y Jesusta imëpis mana jaqinampaq decidïdu këkarqan? ¿Tsëqa imanirtaq Maestrunta negarirqan? Tsë höraqa mana kaqtam Jesuspita parlëkäyarqan y mana alli ruraq nunatanömi tratëkäyarqan. Tsë hörachö defendinampa rantinmi, ‘imëyaqpis kawëta qokoq palabrakunata’ katseq Jesusta Pëdruqa negarirqan (Juan 6:68).

Pëdruta pasanqanmi yachatsimantsik, pruëbakunachö y tentacionkunachö tsarakunapaq puntallapitana mana alistakurqa, shonqupita patsë Diosta sirwikarpis mana alliman ishkita puëdinqantsikta. Awmi, Pëdruta pasanqanqa alleq cuidakuyänampaqmi yachatsimantsik.