LÜCAS 7:11-17

  • NAIN MARKACHÖ JUK JÖVINTA KAWARITSIN

Tröpakunata mandaq nunapa sirweqninta kachakäratsirmi, Capernaumpita 30 kilömetrupitapis ichik mas karuchö këkaq Nain markata Jesus ëwarqan. Peru manam japallantsu ëwarqan, sinöqa qateqninkunawan y mëtsika nunakunawanmi. Itsachi Nain markaman qesqana chëkäyaptin, juk jövinpa ayanta pampakoq apëkaq mëtsikaq judïukunawan topariyarqan.

Tsë jövinpa mamanqa alläpa llakishqam këkarqan. Viudam karqan y jukllëlla wamranmi wanurishqa karqan. Qowan wanuriptinqa, wamranllawannachi quedarirqan, tsëchi pëtaqa alläpa kuyarqan. Peru wamran wanuriptinqa, edäyëninchö pï yanapanampaq y cuidanampaq kaqman yarpachakurchi alläpa llakikurqan. ¿Piraq yanaqanman y cuidanman karqan?

Tsë warmita alläpa llakishqa këkaqta rikëkurmi Jesusqa alläpa llakiparqan. Kuyëllapa parlaparmi kënö nirqan: “Ama waqënatsu”. Peru manam parlaparqanllatsu. Ayata apëkäyanqan kirmatam yatarirqan (Lücas 7:13, 14). Jesus ninqanta y ruranqanta rikarninmi, jövinpaq waqëkaqkunaqa alläpa espantakurnin tsëchö shäkuriyarqan. Jesus imanir tsënö ninqanta y imata rurëta munanqanta musyëta munarchi mëtsikaq tapunakuyarqan.

¿Y imataraq Jesuswan ëwëkaqkunaqa pensayarqan? Pëkunaqa qeshyëkaq nunakunata mëtsikaqta kachakätseqtam rikashqa kayarqan. Peru pitapis kawaritseqtaqa manatsunchi rikashqaraqtsu kayarqan. Unë witsankuna wakin nunakuna kawarishqa kayanqantaqa musyayarqanmi, peru ¿Jesusqa tsë jövinta kawaritsita puëdinmantsuraq karqan? (1 Rëyes 17:17-23; 2 Rëyes 4:32-37). Jesusmi kënö nirqan: “Jövin, noqam neq, ¡sharkï!” (Lücas 7:14). Tsë höram jövinqa tarkamurqan y parlar qallëkurqan. Tsënam Jesusqa mamanta entregarirqan, peru pëqa manam creirirqantsu wamran kawëkanqanta. Tsë warmiqa alläpa kushishqam këkarqan. Tsëpitaqa manam japallannatsu kawarqan.

Tsë jövin kawëkanqanta rikëkurqa, llapankunam  Kawëta Qokoq Jehoväta alabayarqan. Wakinmi, “Diospa juk puëdeq willakoqninmi noqantsikchö yurimushqa” niyarqan. Wakinnam alläpa precisaq milagru rurakärishqa kanqanta rikärir kënö niyarqan: “Diosmi markanta yarpärishqa” (Lücas 7:16). Jesus tsë milagruta ruranqanqa tsë entëru provinciachömi musyakärirqan, itsachi Jesus winanqan Nazaret markachöpis. Judëa provinciachö täraqkunapis tsë milagrupitaqa musyariyarqanmi.

Carcel-llachöraq llawirëkaq Bautizakoq Juanpis Jesus ruranqankunapitaqa alläpam musyëta munarqan. Qateqninkuna Jesus ruranqankunata willayaptin, ¿imatataq Juan rurarqan?