MARCUS 1:14, 15 LÜCAS 4:14, 15 JUAN 4:43-54

  • “DIOSPA GOBIERNUNQA KËLLACHÖNAM KËKAN” NIR JESUS WILLAKUN

  • KARULLAPITA JUK WAMRATA KACHAKÄRATSIN

Samariachö ishkë junaq karirnam, Jesusqa winanqan Galilëa provinciaman kutikurqan. Judëachö willakurnin kashqa kaptimpis, Galilëataqa manam jamaqtsu kutirqan. Tsëpa rantinqa alläpa precisaq rurëta rurarmi qallëkurqan. Itsachi alli chaskiyänantaqa shuyararqantsu, kikinmi “Diospa willakoqninqa kikimpa markanchö mana respetashqa kanqanta” nirqan (Juan 4:44). Y qateqninkunaqa manam pëwantsu sïguiyarqan, sinöqa familiankuna kaqta y unë trabäjunkunamanmi kutikuyarqan.

Galilëachöqa kënö nirmi willakur qallëkurqan: “Diospa Gobiernunqa këllachönam këkan. Arrepentikuyë y alli willakïkunaman markäkuyë” (Marcus 1:15). Peru Galilëachö täraqkunaqa, ¿ima niyarqantaq tsënö willakunqampaq? Mëtsikaqmi kushishqa chaskiyarqan y respetayanqanta rikätsiyarqan, peru manam willakunqanrëkurllatsu, sinöqa Pascua fiesta witsan Jerusalenchö llapan ruranqanta rikashqa karmi (Juan 2:23).

Galilëachö alläpa precisaq sagrädu rurënintaqa, ¿mëchötaq Jesus qallarqan? Itsachi casakï fiestapaq yakuta vïnuman tikratsinqan Canä markachö qallarqan. Tsë markachö këkaptinmi, juk wamra wanïkanqantana musyaratsiyarqan. Tsë wamraqa karqan, rey Herödis Antïpaspa precisaq sirweqnimpa wamranmi, tsë reymi tsëpita wallka tiempullatana Bautizakoq Juanpa peqanta roquratsirqan. Tsë nunam Judëapita Canä markaman Jesus chärishqa kanqanta wiyarirqan, tsëmi Capernaumchö wayimpita Canä markayaq Jesusta asheq ëwarqan. Taririrqa kënömi rogakurqan: “Teytë, wamrallä manaraq wanuptin urämï” (Juan 4:49).

Tsënam Jesusqa kënö nirqan: “Wayikita kutikï, wamrëkiqa kawanqam” (Juan 4:50). Tsë nunaqa alläpachi espantakurqan Jesus tsënö nishqa kanqampita. Tsënö kaptimpis Jesustaqa creirqanmi, tsëmi wayinta kutikurqan. Wayinta kutikarnam, sirweqninkunawan toparkurqan, pëkunam wamran kachakärishqa kanqanta willariyarqan. Tsëmi Jesus kachakätsishqa kanqanta musyëta munar, imë höra wamran alliyanqanta pëkunata tapurqan.

Tsënam, “qanyan la üna de la tardinömi fiebri jaqirirqan” niyarqan (Juan 4:52).

Tsëmi tsë teytaqa cuentata qokurirqan, “wamrëkiqa kawanqam” Jesus ninqan höra wamran kachakashqa kanqanta. Tsë mëtsika qellëyoq nunaqa wayinchö llapan täraq kaqkunawanmi creikoq tikrariyarqan.

Rikanqantsiknömi, Jesusqa Canä markachö ishkë milagrukunata rurarqan: yakutam vïnuman tikratsirqan y tsëpitanam 26 kilömetruchö këkaq wamrata kachakäratsirqan. Peru tsë witsanyaqqa manam tsë milagrukunallatatsu rurashqa karqan. Tsënö kaptimpis, wamrata kachakätsinqan milagruqa alläpa precisaq milagrum karqan, tsëmi rikätsikurqan Galilëachö sagrädu rurëninta qallëkanqanta y Diospa willakoqnin kanqanta. Peru ¿imëyaqraq “kikimpa markanchö” respetayarqan?

Tsëqa cläru rikakärirqan Nazaretman chäriptinmi. ¿Imaraq tsëchö pasakurqan?