Jesuspaq Diospa Achkasnin kanqanta Bautizakoq Juan nishqa kanqampitaqa, juk wata pullannam pasarishqa karqan. Sagrädu rurëninta rurar qallëkuptinmi, wakin nunakunaqa Jesusta qatir qallëkuyarqan. Wakinqa kayarqan Andres, Simon Pëdru, Juan, itsachi Santiägupis (pëqa Juanpa wawqinmi karqan), jina Felïpiwan Bartolomë (pëtaqa Natanael nirpis reqiyaqmi). Tiempuwanqa mëtsikaqmi Jesusta qatiyarqan (Juan 1:45-47).

Tsëpitaqa mëtsika qateqninkunapitam llapan tiempunkunawan yanapayänampaq apostolninkuna akrarqan, y pëkunatam alleq yachatsirqan. Peru manaraq akrarmi, juk jirkata witsarqan, itsachi Galilëa qochapa amänunchö këkaq Capernaum markapa jirkanman. Tsëchömi waraqnimpi Teytanman mañakur karqan, itsapis alli akranampaq yanapëkunampaq mañakurqan. Waränin junaqnam, qateqninkunata qayarqan y 12 apostolninkuna akrarqan.

Qallanan pärrafuchö parlarinqantsik joqta qateqninkunatam akrarqan, jina impuestu cobrakoq Mateutapis akrarqanmi. Wakinnam kayarqan “Santiägupa tsurin” Jüdas (pëtaqa Tadeu nirpis reqiyaqmi), cananïta niyanqan Simon, Tomas, Alfeupa tsurin Santiägu y Jüdas Iscariöti (Lücas 6:16; Mateu 10:2-4).

Tsë 12 nunakuna Jesuswan atska tiempupana viajar puriyashqa kayaptinmi, Jesusqa pëkunata alleqna reqeq. Awmi, wakinqa kastankunam kayarqan. Santiäguwan Juanqa Jesuspa prïmunkunachi kayarqan. Wakinkuna niyanqannöpis Jesuspa teytan Josëpa wawqin Alfeu kashqa kaptinqa, Alfeupa tsurin Santiägupis Jesuspa prïmunchi karqan.

Jesusqa llapankunapa jutintam yarpaq. Peru ¿qamqa? ¿12 apostolkunapa jutinkunata yarpankiku? Mas fäcil yarpänapaqqa yanapakun Simon jutiyoq ishkaq kayanqan, Santiägu jutiyoq ishkaq kayanqan y Jüdas jutiyoq ishkaq kayanqanmi. Wakin apostolkunaqa wawqim kayarqan: Pëdru nir reqiyan Simonmi Andrespa wawqin karqan y Santiägupanam Juan wawqin karqan (tsë ishkanmi Zebedeupa tsurinkuna kayarqan). Këwanqa puwaq apostolkunapa jutinkunatanam yarpanki. Y chusku pisheq kaqkunaqa kayarqan, impuestu cobrakoq Mateu; Jesus kawarishqa kanqanta raslla mana creireq Tomas; monti chakinchö këkaqta Jesus qayanqan Natanael, y Natanaelpa amïgun Felïpi.

Jesus winanqan Galilëapitam 11 kayarqan. Natanaelnam Canä markapita karqan. Felïpi, Pëdru y Andresnam Betsaida markapita, tiempuwanqa Pëdruwan Andresqa Capernaumtam täraq ewkuyarqan, itsachi Mateupis tsëchö tärarqan. Santiäguwan Juanpis Capernaumchö o amänunchömi täräyarqan y tsëchömi pescädu negociunkuna kayäpurqan. Y Jesusta traicionaq Jüdas Iscariötinam, Judëa markachö tärarqan, pëllatsunchi tsëpitaqa karqan.