Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

¿Pikunataq Jehoväpa munëninta rurëkäyan?

 23 KAQ YACHATSIKÏ

¿Imanötaq publicacionkunata qellqayämun y juk idiömaman tikratsiyämun?

¿Imanötaq publicacionkunata qellqayämun y juk idiömaman tikratsiyämun?

Publicacionkunata Qellqaqkuna (Estädus Unïduschö)

Corea del Sur

Armenia

Burundi

Sri Lanka

‘Alli Willacuy llapan marcacunaman, naciuncunaman, tucuyläya castacunaman y tucuyläya parlay parlagcunaman’ chänanrëkurmi, 750 idiömakunapitapis maschö publicacionkunata jorqayämö (Apocalipsis 14:6). ¿Imanötaq tsëläya trabäjukunata rurayä? Më tsë nacionpita publicacion qellqaqkunapa y atska juk idiömaman tikratseqkunapa yanapakïninwanmi, pëkunaqa llapampis Testïgum kayan.

Puntataqa ingleschömi publicacionkunata qellqayan. Jehoväpa Testïgunkunata Pushaqkunam, Estädus Unïduschö Publicacion Qellqaqkunapa rurëninkunata rikäyan. Y pëkunanam tsë nacionchö y wakin sucursalkunachö imata qellqayänampaq kaqta dispuniyan. Y më tsëpita yanapakoqkuna kayanqanmi yanapakun tukïläya y tukï costumbriyoq nunakunapaq publicacionkuna yarqamunampaq.

Juk idiömaman tikratseqkunamanmi qellqayanqanta apatsiyan. Tsë qellqaqkunapaq llapampis allina kaptinqa, entëru Patsachö këkaq juk idiömaman tikratseqkunamanmi apatsiyan, y pëkunanam tikratsiyan, revisayan y alli yarqunampaq rikäyan. Y ‘rasumpa kaqta rikätsikoq palabrakunata’ akrayan y ingles ninqannölla idiömankunaman tikratsiyan (Eclesiastes 12:10).

Computadörakunam ras rurayänampaq yanapakun. Computadöraqa manam juk publicacionta qellqaqnö o juk idiömaman tikratseqnöqa rurantsu. Peru tsënö karpis, computadörachöqa diccionariukuna y tukï yanapakïkunam kan. Testïgukunaqa rurayashqa kayä Sistema Electrónico de Edición Plurilingüe (MEPS, ingleschö qallanan letrankuna) nishqantam, tsëpa yanapakïninwanmi atska pachak idiömaman tikratsiyanqanta fötukunatawan shumaq acomodayan y tsëpitanam imprimiyänampaq listuta jaqiriyan.

¿Imanirtaq tsëläya trabäjukunata rurayä, juk idiömata ichik waranqallapis parlëkäyaptin? Porqui Jehovä Diosqa munam ‘llapan nunacuna salbacuyänanta, y rasonpa caq yachatsiquicunata musyayänantam’ (1 Timoteu 2:3, 4).

  • ¿Imanötaq publicacionkunata qellqayämun?

  • ¿Imanirtaq atska idiömakunaman tikratsiyämö?