Dinamarca

Taiwán

Venezuela

India

¿Ëkaq Testïgukunatataq reqinki? Quizä wakinnïkunaqa vecïnïkikuna, trabajaq o estudiaq mayikikuna kayä, o Bibliapita imëllapis parlapäyarqoq. ¿Rasumpaqa pitaq kayä, y imanirtaq creiyanqäpita pï mëtapis parlapäyä?

Wakinkunanöllam kayä. Noqakunachöqa, waktsapis y imëkayoq tukï nacionpita ollqukuna y warmikunam kayan. Wakinnïkunapaqa religionnïkuna karqanmi, y wakinnïkunaqa Diosman manam creiyarqätsu, peru Testïgu këman manaraq tikrarqa, llapäkunam Bibliata alli estudiayarqä (Hëchus 17:11). Yachakuyanqäkuna alli kaptinmi, Diosta sirwiyänäpaq kikïkuna akrayarqä.

Biblia ninqannömi kawayä. Llapannöpis imëka problëmayoq kar y jutsa ruraq karmi, llapan kawënïkunachö Biblia ninqanta rurëta procurayä, tsënöpam kawënïkuna alläpa mejorashqa (Salmu 128:1, 2). Tsëmi Bibliapita yachakuyanqäpita pï mëtapis parlapäyä.

Dios munanqannömi kawayä. Tsëkunata Bibliapita yachakuyanqämi yanapayäman respetakuyänäpaq, kuyakoq y sänu kayänäpaq, autoridäkunata wiyakuyänäpaq, familiachö alli kawakuyänäpaq y alli kaqllata rurayänäpaq. Clärum musyayä “llapan nunatapis Dios iwallla ricamanqantsicta”. Tsëmi, më tsë markapita karpis kuyanakuyä y polïticamampis mëtikuyätsu. Wakinkunanölla karpis alläpa jukläya kuyakoq markam kayä (Hëchus 4:13; 10:34, 35).

  • ¿Imanö nunakunataq (runakunataq) Testïgunkunaqa kayä?

  • ¿Imakunatataq Biblia yachatsiyämashqa?