Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

¿Pikunataq Jehoväpa munëninta rurëkäyan?

 11 KAQ YACHATSIKÏ

¿Imanirtaq asamblëakunachö juntakäyä?

¿Imanirtaq asamblëakunachö juntakäyä?

Mëxicu

Alemania

Botsuana

Nicaragua

Italia

¿Rikankiku këchö kushishqa këkaqkunata? Asamblëäkunaman ëwaqkunam kayan. Jehoväqa unë tiempuchö sirweqninkunata nirqan watachö kima kuti juntakäyänampaqmi, tsënöllam noqakunapis alläpa kushikuyä asamblëäkunachö atskaq juntakar (Deuteronomiu 16:16). Tsëmi, watachö kima asamblëakunata rurayä: juk junaq kaq asamblëata ishkë kuti, y kima junaq jatun asamblëata. ¿Imachötaq yanapayäman?

Cristiänu mayïkunawan mas kuyanakuyänäpaqmi yanapakun. Israelïtakunaqa alläpam kushikuyarqan ‘atskaq juntakashqachö’ Jehoväta alabarnin, noqakunapis tsënöllam alläpa kushikuyä atskaq cristiänu mayïkunawan juntu Jehoväta adorarnin (Salmu 26:12; 111:1). Tsënö reunionkunam yanapayäman juk congregacionpita y hasta juk nacionpita Testïgukunawan reqinakuyänäpaq. Pullan junaqnam llapäkuna tsë localchö juntu mikuyä, tsëmi yanapayäman mas reqinakuyänäpaq y kuyanakuyänäpaq (Hëchus 2:42). Tsëchömi rikäyä entëru Patsachö “Diosman creyicoq” cristiänu mayïkunawan alläpa kuyanakuyanqäta (1 Pëdru 2:17).

Diospa kaqchö mas poquyänäpaqmi yanapakun. Diospa Palabranta ‘yachatsir entienditsiyanqanqa’ israelïtakunata alläpam yanaparqan (Nehemïas 8:8, 12). Noqakunapis alläpam estimayä asamblëakunachö yachatsikayämunqankunata. Llapan yachatsikïkunapis Bibliallapitam. Shumaq discursukunawan y demostracionkunawanmi yachatsiyäman Diospa munëninta imanö rurayänäpaqpis. Jina kë mana alli tiempukunachö cristiänu mayïkuna problëmankunata imanö venciyanqampita willakarayämunqanmi alläpa yanapayäman. Jinamampis, jatun asamblëakunachöqa Bibliapitam shumaq yachatsikayämun, actuacionkunata rurar unë tiempuchö vistikuyanqan röpakunawannö. Llapan asamblëakunachömi Diosta sirwita munaqkunaqa bautisakuyan.

  • ¿Imanirtaq asamblëakunaqa alläpa kushikïpaq?

  • ¿Imanöraq yanapashunkiman mëqan asamblëäkunallamampis ëwanqëki?