Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Jövinkunapa 10 tapukïninkunapa respuestan

 1 KAQ TAPUKÏ

¿Rasumpëpaqa pitaq kä?

¿Rasumpëpaqa pitaq kä?

IMANIRTAQ PRECISAN?

Pï kanqëkita y imanö kanqëkita musyanqëkim yanapashunki, jukkuna imatapis ruranëkipaq niyäshuptiki alli rurëta akranëkipaq.

¿QAMQA IMATATAQ RURANKIMAN?

Këman pensarishun: Kärenmi 10 minütupanöna juk fiestachö këkan, illaqpitam qepampita kënö parlapäyaqta wiyarin:

“¿Imatataq japallëki këchö ruranki?”.

Tikrëkurmi rikärin amïgan Rebëca kanqanta, y ishkë botëlla cervëzan tsarakushqam këkan. Juk kaq cervëzata munaratsirmi Rebëcaqa kënö nin: “Mananam wamranatsu kanki. Ichikllapis kushikurita puëdinkinam”.

Kärenqa upyanampaq edäninchö manaraq karninmi upyëta munantsu, jina manam munantsu amïgan mana allipa rikänanta. Jinamampis Rebëcaqa alli shipashmi, pëpis upyëkaptinqa, upyëqa allillachi. Tsëmi Kärenqa kënö pensarin: “Juk botëlla cervëzallam, y manam drögatsu”.

Kären karninqa, ¿imataraq rurankiman?

ALLEQRAQ PENSË

Tsënö pasashuptiki alli kaqta akranëkipaqqa, alleqmi musyanëki pï kanqëkita y imanö kanqëkita. Tsëta cläru musyanqëkim mana allikunapita tsapäshunki y kallpata qoshunki jukkunapa munëninta ruranëkipa rantin alli kaqta rurar sïguinëkipaq (1 Corintius 9:26, 27).

¿Imatataq ruranëki alleq tsarakunëkipaq? Qateqninchö këkaq tapukïkunatam alleq contestanëki.

 1 ¿IMAKUNACHÖTAQ MAS ALLI KÄ?

Imakunata rurëta yachanqëkita y imanö kanqëkita alleq musyarqa, kikikimanmi alleq confiakunki.

PËPITA YACHAKÏ. Apostol Pablum kënö nirqan: “Aunqui parleta mana yachaptïpis, yachenïqa manam pishintsu” (2 Corintius 11:6). Biblia ninqanta alleq musyarmi wakinkuna rimayaptimpis alleq tsarakurqan y manam kikinman confiakïtaqa jaqirqantsu (2 Corintius 10:10; 11:5).

IMANÖ KANQËKITA ALLEQ RIKË. Imata rurëta yachanqëkita jukta qellqari.

Kananqa imanö kanqëkita mas alli kaqta jukta qellqari (itsa, alli o confiakïpaq kanqëkita o imëkatapis höranchö ruranqëkita).

2 ¿IMAKUNACHÖTAQ TSARAKÏTA PUËDÏTSU?

Imanömi cadënapis rachinarëkaqnimpa rachirin, tsënömi tsarakïta mana puëdinqëki kaqkuna vencishuptikipis, raslla qonqarinki pï kanqëkita.

PËPITA YACHAKÏ. Pabluqa musyarqanmi imachö tsarakïta mana puëdinqanta, tsëmi kënö nirqan: “Llapan shonqüwanmi Dios mandacushqan leycunata allapa cäsuquita munä. Y quiquïchomi mäquicä mana allicunata rurarnin, conträlla ruraquicanqäta” (Romänus 7:22, 23).

IMANÖ KANQËKITA ALLEQ RIKË. ¿Imakunachötaq mas alleq tsarakïta wananki?

 3 ¿IMATATAQ LOGRËTA MUNÄ?

Juk taximan lloqarirqa, ¿juk cuadrallata kutin kutin tumanampaqtsuraq ninkiman? ¿Tsëqa upa këchi kanman aw? Jinamampis alläpachi cobrashunkiman.

¿Imatataq yachakunki? Imatapis logranëkipaq decidirqa, musyankim imata ruranëkipaq kaqta, y manam jinanllachö tumaq cuentaqa kankitsu.

PËPITA YACHAKÏ. Pablum kënö nin: “Noqalläqa alli pensecur[mi] tse coreq nuna cuenta ewanqäman chänäpaq yarparäquicä” (1 Corintius 9:26). Imatapis llutalla ruranampa rantinmi, Pabluqa imata munanqanman alleq pensarqan y logrëta procurarqan (Filipensis 3:12-14).

IMANÖ KANQËKITA ALLEQ RIKË. Kë qateqninchö qellqë kë watachö imata logrëta munanqëkita.

4 ¿IMAMANTAQ CREÏ?

Pï kanqëkita alleq musyarqa, alläpa vientuchö alli tsarakoq y alli watsiyoq (matsuyoq) plantanömi kanki.

Creinqëkiman següru mana karqa, lädunchö këkaqkunanö këta munarnin camaleon animal colorninta cambiaqnömi, wakinkuna rurayanqanllata qatinki. Tsënö portakoq nunaqa manam musyantsu pï kanqanta.

Peru wakinkuna imata rurakuyaptimpis, pensanqëkichö alleq tsarakurqa, manam pï kanqëkita qonqankitsu.

PËPITA YACHAKÏ. Danielqa itsa jövinllaraq karqan familiampita rakiyanqan witsan. Tsënö këkarpis, “shonqunchömi decidirirqan” Dios mandakunqanta wiyakunampaq (Daniel 1:8). Manam pï kanqanta qonqarirqantsu y creinqanman següru karmi tsëmannö kawarqan.

IMANÖ KANQËKITA ALLEQ RIKË. ¿Imamantaq creinki? Tantiyarinapaq: ¿Diosman creinkiku? ¿Imanirtaq creinki? ¿Imanirtaq següru kanki Dios kanqanta?

¿Rasumpaku yanapashunki Dios mandakunqankunata wiyakï? ¿Imanirtaq tsënö pensanki?

Rasumpa kaqchöqa, ¿imanö këtataq munanki? ¿Vientu puritsinqan tsakishqa raprannöku o sinchi vientuchö alleq tsarakoq plantanöku? Plantanö këta munarqa, pï kanqëkitam alleq següru kanëki. Tsënöpam kë tapukïta contestanki: ¿Rasumpëpaqa pitaq kä?