Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Jövinkunapa 10 tapukïninkunapa respuestan

 4 KAQ TAPUKÏ

¿Imatataq ruräman mana allita rurarirqa?

¿Imatataq ruräman mana allita rurarirqa?

¿IMANIRTAQ PRECISAN?

Ruranqëkikunapita rasumpa kaqta willakurninqa, poqu y markäkïpaq nunam tikranki.

¿QAMQA IMATATAQ RURANKIMAN?

Këman pensari: Tonim amïgunkunawan pukllëkan y cuentata mana qokushpam vecïnumpa cärrumpa lünanta pelötawan pakirin.

Toni karninqa, ¿imataraq rurankiman?

ALLEQRAQ PENSË

KË KIMANTAM RURËTA PUËDINKI:

 1. Raslla ëwakïta.

 2. Amïguïkita culpatsëta.

 3. Cärruyoqta rasumpa kaqta willëta y paganëkipaq änikïta.

Itsa punta kaqta rurëta munankiman. Peru imëpis mas alliqa rasumpa kaqta willakunqëkim.

 ¿IMANIRTAQ RASUMPA KAQTA WILLAKUNKIMAN?

 1. Alli kaq kaptinmi.

  Bibliam kënö nin: “Munayä ime equepis alli portacur cawaquitam” (Hebrëus 13:18).

 2. Rasumpa kaqta willakuptikiqa, mas fäcilmi kanqa perdonayäshunëkipaq.

  Bibliam kënö nin: “Jutsankunata pakaqqa manam alli kawëta tarinqatsu, peru confesakoq kaqta y dejareq kaqtaqa ankupäyanqam” (Proverbius 28:13).

 3. Jehovätam masqa kushitsinki.

  Bibliam kënö nin: “Mana allita ruraq nunataqa Jehovä melananmi. Peru allita ruraqmanqa markäkunmi” (Proverbius 3:32).

20 watayoq Karïnatam multariyarqan cärruta alläpa cörritsinqampita, y manam teytanta willarqantsu. Peru teytanqa musyarirqanmi. Tsëmi Karïna kënö nin: “Cäsi juk wata pasariptinmi, papänï rikärirqan multayämanqanta. ¡Alläpa problëmamanmi chärirqä!”.

¿Imatataq yachakurqan? Karïnam nin: “Imatapis mana alli ruranqëkita pakarätsiqa mas problëmamanmi chätsikun”.

MANA ALLITA RURANQËKIKUNAPITA YACHAKÏ

Bibliam kënö nin: “Llapantsicmi imanopapis mana allicunata rurecantsi” (Santiägu 3:2). Rikanqantsiknömi, ruranqantsikkunapita rasumpa kaqta raslla willakïqa humildi y poqu nuna kanqantsikta rikätsikun.

Y mana alli ruranqantsikpitam yachakïta puëdintsik. Vëra jutiyoq shipashmi kënö nin: “Imatapis pantarqa, tsëpita yachakurmi mas alli nuna këta procurä. Tsëmi yapëchö tsë problëmakunapa pasarqa, musyänam juknöpa ruranäpaq kaqta”. ¿Y qamqa imataraq rurankiman? Këkunallaman pensarishun.

Teytëki biciclëtanta mañarishuptiki imantapis pakirapurqa, ¿imataraq rurankiman?

 • Upällachi kaküman; itsa cuentata qukunqatsu.

 • Pasanqantachi llapanta willarïman.

 • Pasanqantachi willarïman, peru tsapäkurninchi jukta tumpäman.

Mana estudianqëkirëkur juk exäminchö mana aprobarninqa, ¿imataraq rurankiman?

 • Tsë exäminqa alläpa sasa kanqantam nïman.

 • Mana estudianqäpita kikï culpayoq kanqätam nïman.

 • Profesor chikipämanqantam nïman.

Mana allita ruranqëkiman alläpa yarparëqa, qepaman rikätsikoq espëjuta rikararnin cärruta manejënömi.

 Kë ishkan pasakunqanta alleq rikärir, pensë 1) papäniki y 2) profesorniki kanqëkiman. ¿Imataraq wamrëkipita y alumnïkipita pensankiman culpayoq kanqanta niptin? ¿Imataraq pensankiman imëkanöpapis tsapäkuptinqa?

Kananqa pasaq watakuna ima mana allita ruranqëkiman pensë, y kë qateqninchö tapukïkunata contestë:

¿Ima mana allitataq rurarqëki? ¿Y imanötaq altsëta procurarqëki?

 • Tsapäkurqämi.

 • Juktam tumparqä.

 • Rasun kaqtam willakurqä.

Rasun kaqta mana willakushqa karqa, ¿imanötaq sientikurqëki?

 • ¡Alläpa allim! Munanqänömi yarqushqa.

 • Mana allim. Rasumpa kaqtam willakuna karqan.

¿Mëqan kaqraq mas alli kanman?

¿Imatataq yachakunki mana alli ruranqëkipita?

¿IMA NINKITAQ?

¿Imanirtaq höraqa fäciltsu imata ruranqantsikpitapis rasun kaqta willakï?

¿Imataraq qampita pensayanqa imatapis ruranqëkipita imëpis tsapäkuptikiqa? Peru ¿imataraq pensayanqa rasun kaqta willakuptikiqa? (Lücas 16:10).