Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Diospa alli willakïninkuna

 1 kaq yachatsikï

¿Ima alli willakïkunataq noqantsikpaq kan?

¿Ima alli willakïkunataq noqantsikpaq kan?

1. ¿Ima alli willakïkunatataq noqantsikpaq Dios katsin?

Diosqa kushishqa kawakunatam munan. Kuyamarnintsikmi Patsata y tsëchö llapan kaqkunatapis ruramurqan. Ichikllachönam ushakäratsinqa llapan sufrimientokunata, tsënöpa kushishqa kawakunapaq.Lei Jeremías 29:11.

Manam ni mëqan gobiernokuna ushakätsishqatsu mana alli rurëkunata, qeshyakunata ni wanïtapis. Pero alli willakïkunam kan: ichikllachönam Diosqa ushakäratsimunqa llapan gobiernokunata y kikimpa gobiernontam churamunqa. Tsëchöqa alli y mana qeshyashpam kawashun.Lei Isaías 25:8; 33:24, y Daniel 2:44.

2. ¿Imanirtaq alläpa precisan kë alli willakïkuna?

Sufrimientokuna mana kanampaqqa, mana allikunataran Dios ushakätsinqa (Sofonías 2:3). ¿Imëraq tsëta ruramunqa? Bibliaqa willakurqannam kë tiempochö nunakuna o runakuna alläpa sufriyänampaq kaqta. Kë pasakunqankunam rikätsikun ichikllachöna mana allikunata Dios ushakätsimunampaq kaqta.Lei 2 Timoteu 3:1-5.

3. ¿Imataraq rurashwan?

Kuyakoq teyta wamrankunapaq apatsinqan cartanömi Bibliaqa, tsëmi estudianantsik alläpa precisan. Tsëchömi yachakuntsik kanan witsan imanö kawanapaq y shamoq tiempochö imëyaqpis kawanapaq imata ruranapaqpis. Pero manam llapantsu kushikuyanqa Bibliata estudiaptiki. Tsënö kaptimpis ama qelanëtsu, porque shamoq tiempochö chaskinëkipaq bendicionkunaqa manam imawampis igualantsu.Lei Proverbios 29:25 y Apocalipsis 14:6, 7.