Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Diosta wiyakï imëyaqpis kawakunëkipaq

Qallanam

Qallanam

Diosqa kuyamantsik huk teytanömi (1 Pedru 5:6, 7)

Diosqa kamamaqnintsik karmi Teytantsik. Huk alli teytaqa wambrankunapaq yarpachakunmi y alli kawakuyänampaqmi yachatsin. Tsaq tsënöllam Diosnintsikpis noqantsikpaq yarpachakun. Tsëmi hinantin Patsachö nunakunata yachëkätsin alli kawakuyänampaq.

Pëqa rasumpa kaqtam yachatsimantsik, y tsë yachatsimanqantsikmi yanapamantsik kushishqa kanapaq y shumaq kawakïta shuyänapaq.

Wiyakoqkunataqa pushanampaq, tsapänampaq y yanapanampaqmi Dios awnikushqa.

Hina mana wanurnin kawanapaqpis awnimantsikmi.

 Wiyakoqkunataqa kawëkaqtam Dios katsinqa (Isaías 55:3)