Dios chikinqan kaqtaqa ama rurëtsu. 1 Corintios 6:9, 10

Diosta kuyarqa chikinqanta manam rurashuntsu.

Pëqa manam munantsu suwakunata, machäkunata ni drögakunata utilizänata.

Diosqa piñakunmi qeshyaqkuna wambrankunata hitariyaptin, ollqupura o warmipura pununakuyaptin, y nunapura wanutsinakuyaptin. Hina manam munantsu qellëta kuyanata ni maqakoq kanata.

Manam imägenkunata adorashwantsu, ni brujerïakunata ni qatitsikïkunata ashishwantsu.

Tsëkunata ruraq nunakunaqa manam paraïsoman tikrashqa Patsachö täräyanqatsu.

 Nuna mayintsikpaq alli kaqta rurashun. Mateo 7:12

Jehoväqa kushikunmi pënö këta tïrashqa.

Allim kanëki nuna mayikikunawan. Tsënömi rikätsikunki kuyakoq kanqëkita.

Ama ulikoq o llullakog ni suwakoq këtsu.

Nuna mayikita perdonë.

Diospita nuna mayikikunata parlapë (Isaías 43:10).