Diosqa mana alli nunakunata ushakätsirqanmi, pero Noëtawan familiantaqa salvarqanmi. Génesis 7:11, 12, 23

Chusku chunka hunaq y chusku chunka paqasmi yakupis Patsaman limpu huntanqanyaq tamyarqan. Tsëchömi llapan mana alli nunakuna wanuyarqan.

Mana alli angelkunaqa cuerponkunata haqirirmi Satanasman qaqäyarqan. Kananqa pëkunam demoniokuna kayan.

Arca rurinchö këkaqkunallam salvakuyarqan. Tiempokuna pasariptinqa Noëwan familian wanuyarqanmi, pero Diosqa pëkunata kawaritsimunqam y mana wanurnam kawakuyanqa.

 Diosqa yapëmi mana alli nunakunata ushakätsinqa y alli nunakunataqa salvanqam. Mateo 24:37-39

Diabluwan demoniokunaqa imëkatam rurekäyan nunakuna Jehoväta mana wiyakuyänampaq.

Kanan witsampis Noëpa tiemponchönöllam nunakunaqa Jehoväta wiyakïta munayantsu. Ichikllanam pishin llapan mana alli nunakunata Jehová ushakäratsinampaq (2 Pedru 2:5, 6).

Pero Noëno kaq nunakunaqa kanraqmi y Dios ninqantam rurayan. Pëkunaqa kayan, Jehoväpa testïgonkunam.