Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Bibliapita willakïkuna willakoq librömi

 116 kaq willakï

Imanöraq wiñeypaq kawashwan

Imanöraq wiñeypaq kawashwan

¿IMATARAQ leyikäyan kë warmi wambrawan amïgonkuna? Awmi, qam leikanqëki librollam... Bibliapita willakïkuna willakoq librömi. Y... “¿Imanöraq wiñeypaq kawashwan?,” neq willakïllatam leikäyampis.

¿Yachakïkäyanqanta musyankiku? Wiñeypaq kawëta tarinapaqqa, puntatash yachakushwan Jehová Diospita y Tsurin Jesucristopita. Y, ‘tsëshi wiñeypaq kawëmanqa apamäshun,’ ninmi Bibliaqa.

¿Imanöraq Jehová Diospita y Tsurin Jesuspita yachakushwan? Tsëtaqa yachakunki kuchumpita qallëkur, Bibliapita willakïkuna willakoq librömi nishqanta ushaq leirmi. Jehová Dios y tsurin Jesucristo rurayanqanta y rurayämunantapis nimantsikmi kë libroqa. Hinamampis huktawanran leinëki manam tsëllatatsu.

¿Kë patsachö churarëkaq librota rikankiku? Bibliam këqa. Kë willakïkunapa ura kuchunchö Bibliapita kaqtaqa pillatapis leitsikï. Wiñeypaq kawëta tarinapaqqa y Jehová munanqannö alli kawanapaqqa Bibliallam yachatsimantsik. Tsëmi Bibliataqa imë hörapis estudiashwan.

Pero manash Jehová Diospita y Jesucristopita yachakunanllatsu. Pëkunapita y yachatsikïninkunapita alleq yacharpis manash wiñeypaq kawëtaqa tarishwanraqtsu. ¿Imatayanraq más rurashwan, musyankiku?

Llapan yachakonqantsiktash kawënintsikchö rurashwan. ¿Judas Iscariöteta yarpankiku? Jesús 12 apostolninkuna akranqanchöshi këkänaq kë nunaqa. Pëqa, Jehová Diospita y Jesuspitaqa sellämash yachëkunaq. Pero ¿imaraq pasëkorqa? Tsëpitanash mallaqashqa tikrakurinaq, tsënash 30 piezas de plätallapaq Jesusta rantikïkunaq. Tsëshi Jüdasqa wiñeypaq kawëta chaskenqatsu.

¿Imallataqa yarpankiku 69 Willakïchö Guehazí nunapita yachakonqantsikta? Pëqa mana pëpa këkaptinmi munakurkorqan qellëtapis y ratashtapis. Y tarinampaqqa ulikïmampis charqam, tsëmi Jehová castiguëkorqan. Tsënöllam hina mana leyninkunata wiyakushqaqa noqantsiktapis castiguëkamäshun.

Pero Jehová Diosta fiel sirveq alli nunakunapis atskam kayashqa. ¿Pëkunanö këtatsuraq munantsik? Awmi, huk alli ejemplom karqan tsë uchukllan Samuel shutiyoq wambrapis. Pëqa, chusku o pitsqa watayoqllaraq këkarshi Jehová Diospa tabernäculonchö servir qallëkunaq, 55 Willakïchö yachakonqantsiknö. Tsëshi Teyta Diosta servinëkipaqqa nushpillaraq këkarpis, mana alläpa nushpitsu kanki.

Jesucristotam llapantsikpis qatita munashwan. Wambrallaraq këkarpis, ciëlochö papänimpitapis parlëkänaq templochö 87 Willakïchö yachakonqantsiknö. Pënömi kashwan. Jehová Diospita y Tsurin Jesucritopitam llapan nuna mayintsikkunatapis willapëkashwan. Këta rurarqa, Teyta Dios kë Patsachö selläma shumaq huertata ruramuptinshi tsëchö wiñeypaq kawashun.

Juan 17:3; Salmo 145:1-21.