REY Nabucodonosorshi Babiloniata apakunaq más yachaq israelïtakunata. Tsëpitanash, más shumaq y yachaq jövenkunata akranaq. Këchö chuskuta rikëkanqëkinö. Daniel nishqanshi huk kaqqa, y Sadrac, Mesac y Abednego nishpash shutitsiyänaq babiloniokuna kima kaqtaqa.

Palacionchö yanapayänampaqshi Nabucodonosorqa yachatsita munanaq. Tsëshi, sasa kawëninkunata altsar yanapayänampaq kima wata yacharatserqa akranan kanaq más alli yachaqkunallata. Tsë jövenkuna kallpayoq kayänanta munarshi, palaciochö familianwan mikonqanta y vino uponqanta qarayänampaq mandakunaq rey Nabucodonosorqa.

Rikë joven Danielta. Nabucodonosorpa sirveqninkunapa mandaqnin Aspenaz nishqan nunata, ¿imaraq nikan? ‘Llapan alli rey mikonqantaqa manam mikïta munätsu,’ nikanshi. Pero alläpash yarparan Aspenazqa. ‘Upuyänëkipaq y mikuyänëkipaqpis kikin reymi mandakushqa.’ ‘Wanïkatsimanmanchi mana wakinnö sano y kallpayoq kayaptikeqa,’ ninshi.

Tsënash kiman amïgonkunapaqwan Aspenaz churayäponqan guardiatana: ‘Chunka hunaq yakullata y verdürakunallata qoykalläyämë mikuyänäpaq. Tsëpitanam igualëkatsiyämanki rey mikunan mikoq jövenkunatawan, mä mëqäkunash más alli këkäyäshaq,’ nishpash parlapärinaq Daniel.

Tsënash, tsënö kanampaq änirinaq tsë guardiaqa. Chunka hunaq pasarenqanchönash, wakin rey mikunan mikoq jövenkunapitapis Danielwan kima amïgonkunaqa más alli y kallpayoq këkäyänaq, tsëshi verdürakunallata mikuyänanta haqiriyänaq.

Y rey Nabucodonosor nöpanmanshi llapan jövenkunata apayänaq kima wata pasariptin. Danieltawan kima amïgonkunata parlapärirnash reyqa más alli yachaq kayanqanta rikärinaq. Tsënash palacionchö yanapayänampaq pëkunata churarinaq. Y reyman sasa tapukïkunawan shayämuptinshi, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego yachëkuyänaq chunka kuti más sacerdötenkunapitapis y alli reypa yachaqninkunapitapis.

Daniel 1:1-21.