¿IMATARAQ nunakuna patsapita ëllïkäyan? Qajanöshi parecinaq. Yulaq, y montipa uchusaq llapshalla raprankunanöshi kanaq. Pero qajatsu manash, mikunapaqshi.

Egiptopita israelïtakuna yarquyanqampitaqa huk killanöllaraqshi pasarishqa kanaq. Desiertochöshi këkäyan. Tsënash, ‘mejorqa Egiptollachöna Jehová wanïkatsimashwan karqa, tsëchöqa munanqantsiktam mikukorqantsik,’ nishpash quejakuyänaq mana ni ima mikïpis tsëchö qeshpiptin.

Tsënash, ‘ciëlopitam mikïta tamyatsimushaq,’ ninaq Jehová. Y tsënöshi ruranaq. Waränin qoyallanash kë yulaq shikwamushqata rikarnin, ‘¿imaraq?,’ nishpa tapukuyänaq israelïtakuna.

Tsënash, ‘kë mikïmi Jehová mikuyänëkipaq qoyäshonqëki,’ ninaq Moisés. MANÁ nishpash nunakuna reqiyänaq. Mielnintin rurashqa tortanöshi kanaq.

Tsëpitanash Moisés nunakunata, ‘mikuyänëki tinkulla ëlluyë,’ ninaq. Tsëshi tsëta rurayänaq cada qoya. Pero patsachö mana ëllushqa kaqqa, Inti achachäramuptinshi limpu tsullüreq.

Hina, ‘ama waräninyaqqa guardayankitsu maná nishqan mikïta,’ ninaqshi Moisés. Pero wakinkunaqa manash wiyakuyänaqtsu. ¿Tsëpenqa imaraq pasarqan? ¡Waränimpaqqa limpu asyarnash kurürinaq tsë guardayanqan maná!

Pero ishkë hunaqpaq ëlluyanki maná nishqan mikïta semänachö huk kuti, ninaqshi Jehová. Semänachö hoqta kaq hunaqshi këtaqa rurayänan kanaq. Mana qanchis hunaq mikïta tamyatsinan kaptinshi waränimpaqwan guardatsinaq Jehová. Pero ¡qanchis hunaqpaq guardayanqan maná nishqanqa manash kurünaqtsu ni asyänaqtsu! ¡Huk milagrosh këpis!

Maná nishqan mikïllatash mikuyänaq israelïtakunaqa wata tumareqyan desiertochö këkar.

Éxodo 16:1-36; Números 11:7-9; Josué 5:10-12.