JOSUËTA rikë. ‘¡Ama kuyïtsu Inti!,’ ninshi. Y manash kuyukunaqtsu Intiqa. Huk hunaqshi cielo chöpimpita kuyukuntsu. ¡Kë pasanampaqqa permitïkun Jehoväshi! Pero ¿imanir-raq más tiempo Inti aktsinanta munarqa Josué? Mä rikärishun.

Gabaón markawan pitsqa mana alli Canaanpeq reykuna pelear qallëkuyaptinshi, Josuëman gabaonïtakuna huk nunata kachayänaq: ‘¡Raslla shamurnin yanapëkalläyämë!’ ‘¡Salvëkalläyämë! Sirveqnikikunatam llapan mana alli reykuna ushakätsita munayan,’ nishpa ninampaq.

Tsë hörash llapan soldädonkunawan Josué ëwëkuyänaq. Y waraqnimpish chëkuyänaq. Tsënash tsë pitsqan reykunaqa, alläpa mantsakarnin safakuyan Gabaonman Josué soldädonkunawan chäriyaptin. Pero ciëlopita patsëshi Jehová runtïkatsimunaq hatusaq rumikunatanö, tsëshi Josuëpa soldädonkunapitapis más wanïkatsinaq tsë cananëokunata.

Tsënash Inti heqanëkaqta Josué rikärinaq. Y tsë pitsqa mana alli reykunapa soldädonkunapis safakuyanmanshi kanaq ampïriptenqa. Tsënash Jehoväman orakurïkur: ‘¡Ama kuyïtsu Inti!,’ nishpa ninaq. Y ganëta puëdeyanshi israelïtakuna Inti aktsiranqanyaqqa.

Teyta Diospa markan chikeq mana alli reykunaqa atskash kayan Canaanchö. Hoqta watachöraqshi soldädonkunawan tsë 31 reykunata Josué ëwatsinaq. Tsënö rurarïkur-raqshi, chacrankuna rakitsinaq wakin kastakunata.

Atska watanash pasarinaq y 110 watayoq këkarshi Josué wanurinaq. Jehová wiyakoqshi kayänaq nunakuna pë amïgonkunawan kawayanqanyaqqa. Pero mana allikunata rurarshi imëka problëmakunamampis ishkiriyänaq pëkuna wanuriyaptenqa. Tsëshi Teyta Dios yanapananta kananqa munayan.

Josué 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Jueces 2:8-13.